c S
Slovenski državni gozdovi lani z višjimi prihodki 03.06.2019 07:16 Ljubljana, 02. junija (STA) - Slovenski državni gozdovi so lani ustvarili 76,9 milijonov evrov prihodkov ali 32 odstotkov več kot leto prej, dobiček iz poslovanja pa je upadel za 16 odstotkov na 14,2 milijona evrov in čisti dobiček za 10 odstotkov na 11,9 milijona evrov. Poslovanje je znova krojila sanitarna sečnja, tokrat zaradi vetroloma, ki je državo prizadel decembra 2017.

Gospodar državnih gozdov je lani prodal 1,45 milijona kubičnih metrov gozdno-lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladišču po povprečni ceni 50,09 evra za kubični meter, kar je 11 centov več kot leta 2017. Prihodkov od prodaje je bilo za 72,7 milijona evrov in so bili za 27 odstotkov višji od tistih v letu 2017, izhaja iz poročila o poslovanju za 2018, objavljenem na spletni strani Slovenskih državnih gozdov.

Neto donos za državo je bil 26,1 evra za kubični meter in se je v primerjavi s preteklim koncesionarskim sistemom več kot podvojil, takrat je bil donos v povprečju 11 evrov.

Investicij je bilo lani za 6,2 milijona evrov, največ v lastno gozdno proizvodnjo (2,1 milijona evrov), lasten transport (1,7 milijona evrov) ter v vlake in ceste oz. gozdno infrastrukturo (1,2 milijona evrov).

Skupaj so v podjetju posekali 1,52 milijona kubičnih metrov drevja in s tem načrt sečnje količinsko presegli za 26 odstotkov. Večina poseka se nanaša na sanitarno sečnjo, delež je bil več kot 85-odstoten. Leto prej so v državnem podjetju posekali 1,14 milijona kubičnih metrov drevja.

"Leto 2018 je bilo za Slovenske državne gozdove uspešno poslovno leto. Tega ne potrjujejo samo poslovni rezultati družbe, ampak tudi naša trajnostna naravnanost in družbena odgovornost," sta v poročilu zapisala glavni direktor Zlatko Ficko in takratni direktor za finance Dejan Kaisersberger. Slednjega je maja na tem mestu nasledila Darja Derganc.

Kot sta pojasnila direktorja, poslovanje v dejavnosti, ki jo v tolikšni meri krojijo vremenske razmere doma in v okoliških državah, vedno znova postavlja veliko izzivov in zahteva hitro, a premišljeno ukrepanje. Potem ko so se v letih 2016 in 2017 ukvarjali z gradacijo podlubnikov, so se lani morali soočiti z obsežno in zahtevno sanacijo vetroloma, ki je gozdove prizadel decembra 2017.

Vetrolom je v državnih gozdovih poškodoval več kot 60 odstotkov celotne površine državnih gozdov ali 1,5 milijona kubičnih metrov lesne mase, kar presega načrtovani letni posek. Čim hitrejšemu izvajanju sanacijske sečnje so prilagodili vse procese v podjetju, rezultat pa je rekorden obseg sečnje in spravila ter prodaje gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov.

Glavne strateške usmeritve razvoja državnega podjetja so dobičkonosno gospodarjenje z gozdovi, optimiziranje prodajne cene gozdnih lesnih sortimentov, razvoj lastnih zmogljivosti sečnje in transporta, povečanje površin državnih gozdov, razvoj Snežnika, dodajanje vrednosti lesu, skrb za kakovost gozdov, spodbujanje socialnih funkcij gozda in varovanja naravne ter kulturne dediščine v gozdu, sta v poročilu med drugim še spomnila direktorja.

Družba, ki je imela konec lanskega leta 239 zaposlenih, namerava letos posekati 1,5 milijona kubičnih metrov drevja, od prodaje gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladiščih si obeta 71,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, ostalih prihodkov naj bi bilo za 2,6 milijona evrov, čistega dobička iz poslovanja naj bi bilo za 13,4 milijona evrov, investicij pa za osem milijonov evrov.

Slovenski državni gozdovi so z delovanjem začeli julija 2016, država je v gospodarjenje na njih prenesla več kot 234.000 hektarjev državnih gozdov, kar predstavlja 21 odstotkov vseh gozdov v državi.