c S
KPK v poročilu za lani izpostavlja težave v zdravstvu in pri kadrovanju 03.06.2019 07:21 Ljubljana, 02. junija (STA) - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v poročilu za lani, ki so ga predsedniku DZ Dejanu Židanu že predali, javnosti pa ga bodo predstavili prihodnji teden, med zadevami izpostavlja denimo javna naročila, težave v okviru zdravstvene dejavnosti oz. nabave zdravstvenega materiala in čakalne vrste.

Poleg tega je po njeni oceni pereče kadrovanje tako na državni ravni kot v gospodarskih družbah v pretežni ali popolni lasti države.

KPK je lani prejela v reševanje 541 prijav suma koruptivnih dejanj in drugih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, rešila pa jih je 638. Uvedla je 58 prekrškovnih postopkov in organom odkrivanja in pregona podala 61 naznanil in ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Na področju zdravstva je lani denimo zaznala korupcijska tveganja pri izvajanju okulistične dejavnosti in predpisovanju pripomočkov za izboljšanje vida. Opozorila je na ravnanje pristojnih zdravnikov, ki predpisujejo pripomočke za izboljšanje vida v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, pri tem pa so povezani z družbami, ki te pripomočke izdelujejo. Po mnenju komisije gre za sistemski problem, ki ga morata ustrezno preučiti tako ministrstvo za zdravje kot zavod za zdravstveno zavarovanje.

Komisija je javnim lekarnam lani podala priporočila za boljšo integriteto poslovanja, obvladovanje korupcijskih tveganj in odpravo nepravilnosti. Med drugim je lekarnam oz. njihovim vodstvom priporočila, naj poskrbijo za usklajenost načrta integritete in elektronskega registra tveganj. Skrbnik načrta integritete mora namreč poskrbeti, da so vsa tveganja, ukrepi in drugi zahtevani podatki iz načrta ažurno vneseni tudi v elektronski register tveganj.

Zaznala je tudi več sumov nepravilnosti pri postopkih prodaje družb s kapitalsko naložbo države. Očitki domnevnih nepravilnosti so se nanašali na prodajo ponudnikom s sedežem v državah, ki veljajo za davčne oaze. To po opozorilu komisije pomeni, da je težko pridobiti podatke o lastniški strukturi podjetja do ravni fizičnih oseb, kar onemogoča preverjanje tako morebitnega nasprotja interesov kot morebitnih vplivov na postopke prodaj.

V povezavi z oceno korupcijskih tveganj v Slovenskem državnem holdingu (SDH) so zaznali določena tveganja, ki so se nanašala na postopek izbire članov kadrovske komisije SDH. V zvezi s tem so upravi SDH podali priporočila, da pri prihodnjih postopkih izbire članov kadrovske komisije med drugim poleg zakonskih pogojev vnaprej jasno določi tudi vse dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za člane kadrovske komisije.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so podali več priporočil, da v postopkih imenovanja direktorjev domov starejših ne bi prihajalo do korupcijskih tveganj. Tako naj ministrstvo pred podajo mnenja o kandidatu za direktorja zavoda pridobi vso dokumentacijo o kandidatih, ki bo omogočala celovito presojo o tem, kdo je najprimernejši, so priporočili.

Priporočila so podali po postopku o domnevnih nepravilnostih pri imenovanju direktorja Doma starejših občanov Metlika, v katerem niso mogli z gotovostjo potrditi nezakonitih ali neformalnih vplivov na delovanje predstavnikov ustanoviteljev sveta doma, lahko pa so zatrdili, da je postopek potekal najmanj v nasprotju z vsemi standardi transparentnosti in integritete posameznikov in institucij.