c S
Na voljo 2,5 milijona evrov spodbud za naložbe v gozdno infrastrukturo 31.05.2019 18:59 Ljubljana, 31. maja (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Cilj je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami in zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Na voljo je 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Kot so sporočili z ministrstva, je višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Nepovratna sredstva po tem razpisu se zagotavljajo iz programa razvoja podeželja, in sicer za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela.

Najmanjša podpora je 500 evrov na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov podpore.

Upravičenci bodo lahko vlogo v elektronski sistem vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.

Ministrstvo je poleg tega objavilo dva javna razpisa za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu in za pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo za letošnje leto. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za prvi razpis je do 15.000 evrov, za drugi pa do 100.000 evrov.

"Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu," so pojasnili na ministrstvu in dodali, da rok za oddajo vlog za omenjenena razpisa začne teči peti dan po objavi v uradnem listu.