c S
Eko sklad razširil nabor upravičencev za spodbude v naložbe v stavbe 31.05.2019 18:55 Ljubljana, 31. maja (STA) - Eko sklad je razširil nabor upravičencev za spodbude v skupne naložbe v stavbe s tremi ali več deli. Namen javnega poziva, danes objavljenega v uradnem listu, je večja energijska učinkovitost starejših stavb, so sporočili iz sklada.

Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe v stavbe s tremi ali več deli se bodo po novem poleg večstanovanjskih stavb dodeljevale tudi za stanovanjsko-poslovne in poslovne stavbe z več lastniki. Dodeljevale se bodo še za nekoliko mlajše stavbe, in sicer za stavbe, ki so bile zgrajene pred 1. julijem 2010, prej je to veljalo za tiste, zgrajene pred 1. januarjem 2003.

Spodbude bodo namenjene fizičnim osebam in pravnim osebam zasebnega prava. Novi javni poziv razširja tudi definicijo socialno šibkih oseb. Poleg tistih, ki imajo odločbo o denarni socialni pomoči, so po novem do 100-odstotne subvencije upravičeni tudi prejemniki varstvenega dodatka, so navedli v skladu.

Z namenom zagotoviti dobro pripravljene, strokovno načrtovane in nadzorovane naložbe mora biti po novem za izvedbo kateregakoli ukrepa, razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru oz. podstrešju, obvezno izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, pri izvedbi pa bo moral biti zagotovljen nadzor.

Ker bosta tudi priprava projektne dokumentacije in nadzor upoštevana kot upravičen strošek naložbe, bodo višje spodbude na kvadratni meter, še vedno pa do največ 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, razen pri ukrepu prezračevanja z vračanjem toplote, kjer znaša 30 odstotkov. Pri hkratni izvedbi treh ali več ukrepov je spodbuda do 30 odstotkov priznanih stroškov.

Kot so pojasnili v skladu, se v primerjavi s prejšnjim javnim razpisom v tokratnega dodajata dva nova ukrepa, in sicer toplotna izolacija tal in vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka kot skupna naložba v stavbi, ukrep obsežne energetske prenove pa je zamenjala višja spodbuda za izvedbo najmanj treh ukrepov. V skladu z novi materiali, tehnikami in usmeritvami zakonodaje bodo nekoliko poostrene tudi zahteve glede toplotne prevodnosti izolacije.