c S
Skupina Mercator v prvem četrtletju z izgubo, družba z dobičkom 31.05.2019 18:55 Ljubljana, 31. maja (STA) - Skupina Mercator je v prvem četrtletju ustvarila 3,69 milijona evrov čiste izgube, potem ko je v enakem obdobju lani beležila 1,87 milijona evrov dobička. Matična družba Mercator je medtem beležila 4,82 milijonov evrov čistega dobička, kar je 70.000 evrov več kot lani.

Prihodki od prodaje so na ravni skupine upadli za tri odstotke na 500 milijonov evrov, na ravni družbe pa so se rahlo povečali in so dosegli 281 milijonov evrov, so sporočili iz Mercatorja.

Padec prihodkov pripisujejo predvsem drugačnim terminom velikonočnih praznikov in odprtju novih površin konkurence. Lani je bilo namreč večina velikonočnih nakupov opravljenih konec marca, letos pa v sredini aprila, kar ne sodi več v prvo četrtletje. Vpliv odprtja novih površin konkurence pa so zaznali predvsem na srbskem tržišču, kjer je konec leta 2018 na trg vstopil nov konkurent.

Dobiček iz poslovanja skupine se je povečal za 5,6 odstotka na 9,65 milijona evrov. Kot so poudarili v Mercatorju, je nanj vplivala uvedba novega mednarodnega računovodskega standarda, pri čemer se je Mercator odločil za uporabo za nazaj s kumulativnim učinkom.

Neto finančni odhodki skupine so se skoraj podvojili na 11,55 milijona evrov, neto finančni odhodki matične družbe pa so se povečali za 15,7 odstotka na 4,95 milijona evrov. EBITDA je na ravni skupine dosegel 39,76 milijona evrov, v enakem obdobju lani pa 25,81 milijona.

Razmerje kapitalske sestave skupine med lastniškim kapitalom in neto finančnim dolgom je 31. marca doseglo 1:2,08. Z izvedbo finančnega prestrukturiranja je tako skupina v zadnjih letih pomembno izboljšala strukturo ročnosti finančnih obveznosti, so poudarili.

Dodali so, da je pomemben del kratkoročnih finančnih obveznosti dolgoročne narave, saj so posojilodajalci zavezani k obnavljanju posojil do njihove končne zapadlosti.

Najpomembnejši trg poslovanja skupine ostaja Slovenija, kjer je matična družba beležila rast prihodkov. Zanjo so bili med drugim zaslužni odprtje in prenove maloprodajnih enot po novem konceptu trgovin, izvajanje aktivnosti na področju upravljanja z blagovnimi skupinami s poudarkom na lokalnem in svežem asortimentu ter sklenitev partnerstva s strateškimi dobavitelji.

Največjo rast prihodkov je Mercator sicer beležil na trgu Bosne in Hercegovine, kar je predvsem posledica stabilizacije in vzpostavitve partnerskih odnosov z dobavitelji ter uspešne implementacije najboljših praks iz ostalih trgov skupine.

Mercator je v prvem letošnjem trimesečju zaključil prodajo desetih nakupovalnih centrov v Sloveniji in nekaterih drugih manjših dezinvesticij ter tako skupno dezinvestiral 122,8 milijona evrov, ki se nanašajo na odprodajo nepremičnin, naprav in opreme. S kupnino so predvsem poplačali finančne obveznosti.

V navedenem obdobju so nekaj manj kot 3,5 milijona evrov investirali v osnovna sredstva. Na vseh trgih poslovanja so s poslovnimi najemi pridobili skupno pet novih maloprodajnih enot oziroma dobrih 3000 kvadratnih metrov novih bruto površin.

Letos so v Mercatorju začeli tudi s postopkom zbiranja ponudb za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani. Postopek bo predvidoma zaključen do konca junija z izborom projektanta.

"Nov logistično-distribucijski center pomeni vrsto pozitivnih sprememb, med drugim znižanje stroškov logistike, višjo učinkovitost in profitabilnost ter izboljšanje poslovnih procesov, ki bodo razbremenili zaposlene v maloprodaji, veleprodaji in logistiki," so navedli.

Konec marca je skupina zaposlovala 20.242 delavcev, kar je 1,9 odstotka manj kot konec lanskega marca.