c S
Objavljen razpis za subvencionirano bivanje visokošolskih študentov za študijsko leto 2019/20 31.05.2019 18:53 Ljubljana, 31. maja (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes na portalu eVŠ objavilo razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih ter za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2019/2020. Rok za oddajo prošenj je 16. avgust.

Skupaj je razpisanih 12.121 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4718 in 7403 za podaljšanje bivanja, ter 24 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito.

Višina subvencije v prihodnjem študijskem letu v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 evrov, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih je 32 evrov.

Študentje morajo prošnjo za sprejem ali podaljšanje oddati najkasneje do 16. avgusta na spletnem portalu eVŠ. Če se prijavijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, obrazca po pošti ne bodo pošiljali, temveč bodo prošnjo v eVŠ oddali do navedenega datuma.

Po pošti se morajo priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki so v prošnji označene, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).

Če se študent prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisati obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ, s prilogami pa poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 21. avgusta pristojni pisarni za študentske domove.

Cenzus je 2522,33 evrov bruto mesečno na družinskega člana v letu 2018. Pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2018, to je 3302,70 evrov.

Pisarne za študentske domove bodo do 16. septembra na spletnem portalu eVŠ objavile prednostno listo. Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o izpolnjevanju pogojev za subvencionirano bivanje v javnem ali zasebnem študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 16. oktobru.