c S
Banka Slovenije: Rast višja od povprečja v območju evra 31.05.2019 14:00 Ljubljana, 31. maja (STA) - Čeprav se je gospodarska aktivnost v začetku leta 2019 upočasnila, pa je bila rast BDP ponovno precej višja kot v povprečju evrskega območja. Gospodarske razmere so v prvem četrtletju ostale ugodne, so v Banki Slovenije komentirali danes objavljeni podatek o gospodarski rasti v prvih treh mesecih. Izpostavljajo predvsem rast izvoza.

Kot je danes objavil Statistični urad RS, je gospodarska rast v prvem letošnjem četrtletju znašala 0,8 odstotka na četrtletni oz. 3,2 odstotka na letni ravni.

Domača potrošnja je bila v prvem četrtletju za 1,8 odstotka večja kot v enakem obdobju lani, kar je najmanj v zadnjih treh letih. Kot enega glavnih vzrokov za nazadovanje te stopnje rasti so na statističnem uradu navedli zmanjšanje zalog in tudi na Banki Slovenije ugotavljajo, da je padec zalog rast BDP znižal kar za 2,1 odstotne točke.

Medtem je bil prispevek neto menjave s tujino visok, kar 1,6-odstoten. Rast izvoza se je ponovno okrepila, čeprav so razmere v mednarodnem okolju ostale močno negotove, gospodarska rast v evrskem območju pa nizka, ta podatek komentirajo na Banki Slovenije. Dinamika blagovnega izvoza je bila precej močnejša od rasti dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, čeprav se je tudi ta nekoliko povišala v primerjavi z lanskim drugim polletjem. Izpolnjevanje tujih naročil je tako verjetno v veliki meri potekalo prek zmanjševanja zalog, kar je zaviralo rast uvoza.

V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem se je povišala rast domače končne potrošnje. Glavni razlog je po ugotovitvah centralne banke v zasebnem trošenju, ki se je po pričakovanjih okrepilo zaradi povišane rasti mase plač.

Močnejša zasebna potrošnja je bila tudi prevladujoči dejavnik nadaljnje rasti dodane vrednosti v zasebnih storitvah, ki pa je bila nižja kot v lanskem zadnjem četrtletju zaradi šibkejše rasti njihovega izvoza. Povišala se je tudi rast trošenja države, saj se je okrepila poraba blaga in storitev, nadaljevala pa se je rast zaposlovanja v javnem sektorju.

Okrepila se je tudi rast bruto investicij v osnovna sredstva. V primerjavi z razmerami v mednarodnem okolju Banko Slovenije pozitivno preseneča predvsem četrtletna rast investicij v opremo in stroje, medtem ko je bil skok v gradbenih investicijah skladen s povišano rastjo opravljenih gradbenih del. Okrepile so se tako stanovanjske investicije kot investicije v druge vrste zgradb.

Čeprav gospodarske razmere ostajajo ugodne, še zlasti v primerjavi z drugimi članicami evrskega območja, pa v Banki Slovenije ponovno opozarjajo na nekatere strukturne izzive, med drugim na nizko rast produktivnosti. Ta je bila v letošnjem prvem četrtletju le 0,6-odstotna. Kljub rasti ostaja nizka tudi raven investicij v deležu BDP. V letošnjem prvem četrtletju je znašala le 20,4 odstotka.