c S
Na forumu o nujnosti spoštovanja človekovih pravic pri poslovanju 31.05.2019 14:06 Ljubljana, 31. maja (STA) - Podjetja morajo pozornost nameniti spoštovanju človekovih pravic, to je lahko priložnost tudi za izboljšanje konkurenčnosti, so poudarili na forumu o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu danes v Ljubljani. Prvih 10 podjetij, večinoma v državni lasti, je podpisalo zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju.

"Kdo bi se upravičeno vprašal, mar ni v 21. stoletju samoumevno, da mora tudi gospodarstvo kot eno ključnih področij družbe spoštovati, varovati in udejanjati človekove pravice. Ampak ker ni idealnega sveta, je pomembno, da zna država na temelju mednarodnih konvencij o človekovih pravicah vzpostaviti mehanizme za njihovo varstvo in odpravljanje kršitev ter da se k varstvu človekovih pravic zaveže tudi gospodarstvo," je v nagovoru dejal zunanji minister Miro Cerar.

Vlada želi z nacionalnim akcijskim načrtom za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu - ki ga je sprejela novembra lani, vsebuje pa nabor ukrepov in priporočil za zagotavljanje izvajanja smernic ZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu - spodbuditi gospodarske subjekte k zglednemu delovanju na tem področju. Vlada bo v prvih dveh letih izvajanja načrta posebno pozornost namenila spoštovanju človekovih pravic pri gospodarskih aktivnostih, ki so financirane iz proračuna, prek javnih naročil in spodbud, ter v podjetjih z kapitalsko naložbo države, je povedal minister.

"Država mora biti pri spoštovanju človekovih pravic zgled zasebnim podjetjem. Zato veseli dejstvo, da bodo zavezo danes prva podpisala ravno podjetja s pomembno kapitalsko naložbo države," je dejal.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti je poudaril, da morajo biti ljudje v središču, tudi ko je govora o povečanju konkurenčnosti, in to torej ne sme biti razlog za uporabo prekarnega zaposlovanja in kršitve človekovih pravic. Poudaril je, da je treba stremeti k spoštovanju načel odgovornega ravnanja in človekovih pravic v gospodarstvu, na drugi strani pa mora država prek nacionalnih politik skrbeti za konkurenčnost podjetij.

Izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Sonja Šmuc je dejala, da ni pomembno samo, da podjetje pri svojem poslovanju spoštuje človekove pravice, ampak da to zahteva tudi od svojih poslovnih partnerjev. Pomembno je preprečevanje diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti zaposlenim, podjetja naj v svoje poslovanje vgradijo tudi skrb za varstvo okolja in trajnostni razvoj.

Spoštovanje človekovih pravic se lahko pozna tudi pri boljši konkurenčnosti podjetja, je menila, saj da so potrošniki čedalje bolj ozaveščeni in raje kupujejo od tistih, ki jih lahko spoštujejo, poleg tega imajo podjetja z visokimi standardi več možnosti, da izberejo boljše kadre.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je opozoril, da država, kljub temu da je odgovorna zaščititi posameznike in skupine pred škodljivimi dejanji drugih, tudi podjetij, pogosto ne obravnava posledic kršitev, ki jih povzročajo podjetja, in ne zagotavlja dostopa do sodnega varstva tistim, ki so jim podjetja kršila človekove pravice.

To, da podjetja odgovornost glede človekovih pravic prevzemajo s prostovoljnimi kodeksi in pobudami, je pomembno, ne more pa nadomestiti mednarodnih standardov o obveznem spoštovanju človekovih pravic s strani podjetij. "Vsa podjetja bi morala spoštovati vse človekove pravice, ne glede na sektor, državo ali okoliščine, v katerih poslujejo," je poudaril. Mnogo podjetij deluje družbeno odgovorno, je priznal, je pa zavedanje vrednosti vsakega zaposlenega nuja, nuja pa je tudi razmišljanje o vključevanju najranljivejših skupin v delovne procese.

Varuh je kljub svojim ugotovitvam optimističen, saj se Slovenija uvršča v ozek krog držav EU z akcijskim načrtom za človekove pravice.

Zavezo so podpisali BTC, Krka, Lek, Luka Koper, Plinovodi, Pošta Slovenije, Slovenske železnice, Slovenski državni holding, Vzajemna in Zavarovalnica Triglav. S podpisom so se med drugim zavezali, da bodo med drugim spoštovanje človekovih pravic umestili v svoja temeljna načela, da bodo imenovali skrbnika za človekove pravice, da bodo identificirali ključne dejavnike tveganja za kršitve človekovih pravic, da bodo vzpostavili notranji pritožbeni mehanizem in da bodo spoštovanje človekovih pravic spodbujali tudi pri poslovnih partnerjih.