c S
BDP v prvem četrtletju s 3,2-odstotno rastjo 31.05.2019 14:34 Gospodarska aktivnost se je v začetku leta 2019 upočasnila. Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju za 3,2 odstotka višji kot v enakem četrtletju lani. Kot opažajo statistiki, se je rast domačega trošenja opazno upočasnila, se je pa po dveh četrtletjih nekoliko nižje rasti precej povečal izvoz.

Domača potrošnja je bila v prvem četrtletju za 1,8 odstotka večja kot v enakem obdobju lani, kar je najmanj v zadnjih treh letih. Rast domačega trošenja so bistveno zadrževale bruto investicije, ki so bile za 1,3 odstotka nižje kot v prvem četrtletju 2018, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Romana Korenič iz Statističnega urada RS. Še posebej so se zmanjšale zaloge.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se sicer povečale za 9,3 odstotka, kar je podobno kot v preteklih četrtletjih. Pri tem so se investicije v gradbene objekte povečale celo za 18,1 odstotka, vendar se po drugi strani umirja rast investicij v stroje in opremo, prav tako v transportno opremo.

Podjetja so v prvem četrtletju zmanjšala zaloge za 2,1 odstotka, kaj bi bil lahko vzrok za to, pa statistiki za zdaj le ugibajo. Ena od možnosti je zmanjšanje naročil, čeprav podatki iz poslovnih tendenc tega ne kažejo, je dejala Koreničeva. Tudi stopnje rasti blagovne menjave ne kažejo bistvenega zmanjšanja naročil.

K 1,8-odstotni rasti domačega trošenja je tako prispevala le končna potrošnja, ta se je na letni ravni povečala za 2,9 odstotka. Potrošnja države se je predvsem na račun sprostitve napredovanj v začetku leta in povečanja plač javnih uslužbencev povečala za 3,6 odstotka, gospodinjstev pa za 2,6 odstotka, vendar so slednja kljub nižji stopnji rasti po besedah Koreničeve bolj prispevala k rasti končne potrošnje kot pa država.

Statistiki sicer opažajo, da so gospodinjstva v opazovanem obdobju upočasnila nakupe trajnih dobrin. "Še posebej se je umirila rast izdatkov za nakupe avtomobilov, kjer so bile stopnje rasti v preteklih dveh letih več kot desetodstotne," je povedala Koreničeva. So se pa okrepili dnevni nakupi, torej hrane, pijače, goriva in nekaterih vrst storitev.

Po dveh četrtletjih nekoliko nižje rasti (5,4 odstotka in 6,8 odstotka) je bila stopnja rasti izvoza v letošnjem drugem četrtletju spet višja, in sicer kar 7,6-odstotna. Za nekoliko manj se je povečal uvoz (6,4 odstotka), kar je vodilo v visok zunanjetrgovinski presežek. Ta je k rasti BDP prispeval 1,6 odstotne točke.

Zaposlenost še narašča, čeprav je tudi tu opaziti umirjanje stopnje rasti. V prvem četrtletju je bilo v Sloveniji zaposlenih 1.026.547 oseb oz. 25.798 več kot v prvem četrtletju 2018. Od tega se jih je polovica zaposlila v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, živahnejše pa je bilo zaposlovanje v opazovanem obdobju tudi v prometu, trgovini ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Četrtletna rast DBP za 3,2 odstotka je najnižja po zadnjem četrtletju 2016, ko je bila triodstotna. Bolj ugodni pa so podatki ob izločitvi sezone in koledarja; v tej primerjavi je bil BDP v prvem četrtletju za 0,8 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za 3,7 odstotka višji kot v prvem četrtletju 2018.

Ljubljana, 31. maja (STA)
Foto: STA