c S
Skupina Unior v četrtletju z rastjo prihodkov in dobička 31.05.2019 10:42 Zreče, 31. maja (STA) - Skupina Unior je v prvem trimesečju ustvarila 68,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani osemodstotni porast. Čisti dobiček skupine je porasel za 18,4 odstotka na 6,8 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa za 13,8 odstotka na 7,4 milijona evrov.

S poslovanjem se je v četrtek seznanil nadzorni svet Uniorja, ki je ocenil, da skupina posluje po načrtih. Skupina je glede na stanje pred enim letom znižala zadolženost pri bankah za 2,9 milijona evrov, pri čemer redno izpolnjuje obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank, so prek spletnih straneh Ljubljanske borze danes sporočili iz družbe.

Prodaja v Sloveniji na ravni skupine je dosegla 13,2 milijona evrov ali 19,4-odstotni delež, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta pa je bila nižja za 0,4 odstotke. Prodaja v druge države je bila vredna 54,9 milijonov evrov in je dosegla 80,6-odstotni delež, v primerjavi s preteklim letom pa je bila višja za 10,2 odstotka.

Matična družba Unior je medtem v prvih treh mesecih prihodke povečala za 5,5 odstotka na 44,3 milijona evrov in ustvarila 1,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 46,8 odstotka več. Dobiček iz poslovanja se je zvišal za 33,6 odstotka na 2,3 milijona evrov.

Prodaja v Sloveniji na ravni družbe je v strukturi celotne prodaje dosegla 5,1 milijona evrov ali 11,5-odstotni delež, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je nižja za 6,5 odstotkov. Prodaja v druge države je bila vredna 39,2 milijona evrov ali 88,5 odstotka celotne prodaje in je bila glede na enako obdobje lani višja za 7,3 odstotka.

Glavni razlog za višji dobiček iz poslovanja je po pojasnilih nadzornikov v drugačni dinamiki prodaje na programu strojegradnja in povečanju kosmatega donosa ter obvladovanju poslovnih odhodkov, ki so imeli v primerjavi s preteklim letom nižjo rast kot kosmati donos.

Unior, ki je imel konec marca na ravni skupine 3160 zaposlenih, na ravni matične družbe pa 1820, je na ravni skupine za investicije namenil pet milijonov evrov, na ravni družbe pa 2,8 milijona evrov.