c S
Skupščina DBS o predlogih za nove revizije poslovanja 31.05.2019 07:22 Ljubljana, 31. maja (STA) - Lastniki Deželne banke Slovenija (DBS) bodo na današnji skupščini odločali o predlogih za nove revizije poslovanja. Potem ko je revizija nekaterih poslov med nekdanjim vodstvom DBS in delničarjem Kapitalsko zadrugo že narejena, naj bi se nove naredile o poslovanju banke z delničarjem Skupino Prva in o kreditiranju kmetijskih zadrug.

Revizija poslov med nekdanjim vodstvom DBS in delničarjem Kapitalsko zadrugo, ki jo je naredil Ernst & Young, je po navedbah delničarke Skupine Prva pokazala, da banka ni ustrezno vodila poslov v povezavi s Semenarno Ljubljana, ki je v njeni lasti, in postopkov, povezanih s prejšnjim vodstvom DBS Sonje Anadolli in z vlogo Petra Vriska kot sočasnega družbenika Semenarne in predsednika nadzornega sveta DBS.

Zato Skupina Prva in delničar KD Group skupščini predlagata Vriskov odpoklic. Vendar pa naj za to po informacijah Siola ne bi imela zadostne podpore. Vrisku se bo mandat iztekel julija 2020, vprašanje pa je, ali bo v dogajanje - ne le zaradi finančne šibkosti Kapitalske zadruge kot druge največje lastnice DBS, ampak tudi zaradi izsledkov revizije - posegla Banka Slovenije, navaja portal.

Na podlagi izsledkov že narejene revizije Skupina Prva delničarjem DBS predlaga, naj potrdijo novo, ki bo podrobno preverila odobravanje kreditov ali njihovo podaljševanje kmetijskim zadrugam v zadnjih petih letih in ki bo za zadnja tri leta preverila odločitve, ki jih je banka sprejemala pri odobravanju kreditov tudi ostalim osebam.

Kapitalska zadruga medtem skupščini predlaga, naj odredi revizijo, v katerem bo Pricewaterhoursecoopers preveril poslovanje DBS s Skupino Prva in Prvo osebno zavarovalnico ter posle v projektu Ljubljanica. V njem naj bi se pokazali sumi o nepravilnostih, prevetri pa naj se tudi že narejeno poročilo družbe Ernst & Young.