c S
Okoljsko ministrstvo za ustavitev priprave prostorskega načrta za hidroelektrarno na Muri 28.05.2019 15:00 Ljubljana, 30. maja (STA) - Okoljsko ministrstvo vladi predlaga ustavitev priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri. Ministrstvo je preučilo tri možnosti, ki pa so po njihovem mnenju vse okoljsko nesprejemljive, izhaja iz gradiva za sejo vlade. Z ustavitvijo bi vlada sledila koalicijski zavezi, da hidroelektrarn na Muri ne bo.

Študija, izdelana leta 2016, je kot potencialne lokacije pregradnega objekta hidroelektrarne preučila tri možnosti; dve varianti sta predvidevali eno hidroelektrarno na dveh potencialnih lokacijah, tretja varianta pa dve manjši hidroelektrarni. Vse primerjane hidroelektrarne so pretočnega tipa moči do 55 megavatov, prostornine akumulacij pa približno štiri milijone kubičnih metrov.

Kot navaja študija, pa v nobeni od obravnavanih možnosti ne bo mogoče doseči dobrega ekološkega stanja površinske vode in ne bo mogoče preprečiti poslabšanja njenega ekološkega stanja. Prav tako ne bo mogoče doseči varstvenih ciljev z vidika varstva narave, zato so vse variante z okoljskega vidika ocenjene kot manj primerne.

Študija je za morebitno nadaljevanje postopka, ob predpostavki uspešne prevlade javne koristi energetike nad koristjo varstva narave, kot najustreznejšo predlagala varianto, ki predvideva eno jezovno zgradbo, s poglobitvijo struge v dolžini 2,6 kilometra.

Nadaljevanje postopka celovite presoje vplivov na okolje in priprave državnega prostorskega načrta bi po mnenju okoljskega ministrstva pomenilo dodatne stroške in administrativno delo, postopek pa bi se, ob upoštevanju mnenj deležnikov, zaključil z negativno odločitvijo, saj nobeno od predloženih gradiv ni izkazalo okoljske sprejemljivosti načrtovanih rešitev.

Ob tem so na ministrstvu spomnili, da je Unesco območje Mure razglasil za biosferno območje, Društvo za proučevanje rib Slovenije in Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri pa sta opozorila na vplive na reko Muro, ki sodi s svojimi pritoki med biotsko najbogatejša območja v Sloveniji in v Evropi ter predstavlja življenjski prostor številnih ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

Dravske elektrarne Maribor in Holding Slovenske elektrarne sta okoljsko ministrstvo, vlado in ostale odločevalce pred časom sicer pozvala, da pred kakršnokoli končno odločitvijo glede usode gradnje elektrarn na Muri in ukinitve koncesije še enkrat opravijo ustrezna posvetovanja, usklajevanja ter poiščejo rešitev, ki bo najprimernejša in v dolgoročno korist države.

Infrastrukturno ministrstvo pa je opozorilo, da bo ob odvzemu koncesije koncesionar, torej družba Dravske elektrarne Maribor, lahko od države terjala povračilo že vloženih sredstev pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Po njihovih informacijah gre za okrog 10 milijonov evrov.

Kot izhaja iz gradiva ministrstva za okolje, je družba Dravske elektrarne Maribor doslej za pripravo 51 strokovnih podlag (geodetske meritve, študije, investicijski inženiring) porabil 2,75 milijona evrov, za izvajanje komunikacijskih aktivnosti 1,67 milijona evrov, za 64 dodatnih meritev, svetovanj, kartiranje in naravovarstveno vrednotenje abitatnih tipov in druge študije pa še 4,81 milijona evrov. Ta sredstva bi družba, če bo projekt tudi ustavljen, lahko terjala od države, je v pogovoru za STA pred časom dejal generalni direktor Stojan Nikolić.