c S
Javna naročila brez konkurence tveganje za negospodarno rabo javnih sredstev 30.05.2019 12:59 Ljubljana, 30. maja (STA) - Transparency International (TI) Slovenia je v študiji nakupov radarjev v postopkih javnega naročanja ugotovil visok delež naročil z le eno prejeto ponudbo. To se je dogajalo kljub temu, da je bilo na trgu v večini primerov prisotnih več ponudnikov. Kot so opozorili, naročila z eno ponudbo predstavljajo tveganje za gospodarno rabo javnih sredstev.

TI Slovenia je v analizi nakupa štiriindvajsetih merilnikov hitrosti pri šestih naročnikih ugotovil, da je v kar osemnajstih oziroma treh četrtinah vseh analiziranih nakupov naročnik prejel le eno ponudbo, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Pereči problematiki javnih naročil z eno ponudbo morajo pristojni državni organi posvečati bistveno več pozornosti. Sploh v primerih, ko naročniki prejemajo eno ponudbo v tako visokem deležu, kot pri merilnikih hitrosti. Naročila z le eno prejeto ponudbo predstavljajo tveganje za učinkovito in gospodarno rabo javnih sredstev," je v sporočilu ocenil generalni sekretar TI Slovenia Vid Tomić.

V Sloveniji je število javnih naročil z le enim ponudnikom nad povprečjem EU, kažejo tudi podatki Evropske komisije. Na to je Slovenijo Evropska komisija opozorila večkrat tudi v rednih poročilih o stanju v državi.

V TI Slovenia ob tem pričakujejo, da bodo pristojni še podrobneje raziskali vzroke za takšno prakso, k čemur prispevajo tudi neodgovorni naročniki. "Nekateri denimo objavljajo razpise s kratkimi roki v prazničnih obdobjih. Takrat število naročil z eno ponudbo še dodatno naraste," je pojasnil Tomić. Naročniki bi si morali prizadevati za čim višje število ponudb, saj se s tem povečujejo možnosti za izbiro kakovostnih in ugodnih artiklov oziroma storitev. To ima pozitiven vpliv tudi na javne storitve, ki jih naročniki izvajajo.

TI Slovenia je v priporočilih pristojnim državnim organom navedel, naj podrobnejšim analizam stanja sledijo primerni ukrepi za zagotavljanje konkurenčnosti v javnih naročilih z ustreznim usposabljanjem kadrov naročnikov, rednim izvajanjem analiz razmer na trgu za konkretne predmete javnega naročanja ter drugi potrebni ukrepi.

Prav tako so pozvali računsko sodišče, naj revidira poslovanje naročnikov radarjev in ugotovi pravilnost ter smotrnost ravnanja pri konkretnih javnih naročilih, saj so se glede tega pri posameznih razpisih že pojavljali dvomi.