c S
Ugodna gospodarska gibanja se še naprej odražajo na trgu dela 29.05.2019 15:13 V Sloveniji se nadaljujejo ugodna gospodarska gibanja, ki se še naprej odražajo na razmerah na trgu dela. Nadaljnja hitra rast zaposlovanja in pospešek rasti plač krepita kupno moč prebivalstva in omogočata krepitev osnovne inflacije, v najnovejšem povzetku makroekonomskih gibanj ugotavlja Banka Slovenije.

Banka Slovenije je publikacijo izdala pred petkovo objavo statističnih podatkov o gibanju bruto domačega proizvoda (BDP) v prvem letošnjem četrtletju. Kot ugotavlja, je slovensko gospodarstvo tudi v prvem četrtletju kljub šibkejšim izvoznim gibanjem v marcu doseglo visoko rast.

Zaradi pospeška v januarju sta se na ravni četrtletja okrepili tako rast industrijske proizvodnje kot rast blagovnega izvoza. Anketne ocene podjetij v predelovalnih dejavnostih o šibkejšem tujem povpraševanju so se v statistiki aktivnosti začele kazati šele marca, ko se je medletna rast blagovnega izvoza znižala na 3,7 odstotka, rast industrijske proizvodnje pa na 2,9 odstotka. Razmere v storitvah so ostale ugodne.

Ob ponovni krepitvi državnih investicij so se začeli kazati znaki pospešitve gradbene aktivnosti. Kljub negotovosti v mednarodnem okolju in povečani domači potrošnji je bila nominalna rast izvoza v letošnjem prvem četrtletju nekoliko višja od rasti uvoza, enoletni presežek na tekočem računu plačilne bilance pa je ostal visok pri 7,1 odstotka BDP.

Po kazalnikih zaupanja so obeti za letošnje drugo četrtletje med dejavnostmi precej različni. Ocena rasti povpraševanja v predelovalnih dejavnostih je nizka, zvišala se je njihova ocena negotovosti v gospodarstvu, precej boljše pa naj bi ostale razmere v storitvah in gradbeništvu.

Nadaljevanje hitre rasti zaposlovanja in pospešek v rasti plač krepita kupno moč prebivalstva, izpostavlja centralna banka. Medletna rast števila delovno aktivnih oseb brez samozaposlenih kmetov je bila marca 3,1-odstotna, pri čemer je v gradbeništvu presegla 10 odstotkov.

Kljub visoki rasti zaposlovanja število prostih delovnih mest še narašča, stopnja prostih delovnih mest pa se je zvišala na 2,6 odstotka, kar je izenačitev do zdaj najvišje stopnje. Rast zaposlovanja naj bi se v naslednjih mesecih vseeno umirila, saj podjetja v anketi statističnega urada večinoma nakazujejo postopno zniževanje potreb po novih delavcih, pri čemer skladno s šibkejšo rastjo tujega povpraševanja izstopajo predelovalne dejavnosti.

Nadaljevanje hitre rasti zaposlovanja in pospešek v rasti plač krepita kupno moč prebivalstva in omogočata krepitev osnovne inflacije. Ta je aprila dosegla 1,9 odstotka, kar je največ po letu 2009. Domača skupna inflacija sicer ne odstopa bistveno od povprečne v trgovinskih partnericah z evrom in za zdaj ne poslabšuje cenovne konkurenčnosti slovenskih izvoznikov.

Banka Slovenije je v tokratni publikaciji predstavila tudi analizo poslovanja gospodarskih družb, ki se je lansko leto ob ugodnih gospodarskih razmerah ponovno izboljšalo - povečalo se je število zaposlenih, izboljšala se je produktivnost, neto dobiček pri 4,2 milijarde evrov je najvišji doslej, zadolženost se je znižala (med najmanj zadolženimi ostajajo izvozna podjetja), delež lastnih sredstev v virih financiranja pa se je ponovno povečal.

Ljubljana, 29. maja (STA)
Foto: STA