c S
Delodajalci s projektom Polet za zdravo staranje zaposlenih 29.05.2019 12:40 Maribor, 29. maja (STA) - Združenje delodajalcev Slovenije je skupaj s Štajersko gospodarsko zbornico danes v Mariboru gostilo uvodno strokovno konferenco v sklopu evropsko sofinanciranega projekta Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (Polet). Med primeri dobre prakse so izpostavili brežiško komunalno podjetje.

Kot sta na novinarski konferenci poudarila generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole in direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik, si je Evropska unija, ki se močno zaveda posledic staranja, zastavila ambiciozen cilj - doseganje 75-odstotne stopnje delovne aktivnosti moških in žensk v starosti od 20 do 64 let. Temu želimo slediti tudi v Sloveniji, čeprav smo daleč od zastavljenega cilja.

Med Slovenci, starimi od 55 do 64 let, je le dobra tretjina zaposlenih, medtem ko je takih v EU več kot 60 odstotkov. Slovenija ima tudi podpovprečno zaposlenost mladih do 25. leta in starejših od 55 let ter hkrati nadpovprečno zaposlenost oseb, starih med 26 in 54 let.

To je po Smoletovem mnenju slabo izhodišče za prihodnost gospodarstva, saj se obeta skorajšnji odhod močnih generacij v pokoj in visoka stopnja vlaganja v oskrbo starejših. Glede na to, da najdaljša povprečna delovna doba za zaposlene v EU znaša 47 let na Norveškem, v Sloveniji pa zgolj 33,4 leta, je jasno, da so spremembe nujne.

Aktivnosti, ki jih bodo morala podjetja zaradi aktivnega staranja na delovnem mestu pospešeno vključevati v svoje poslovne modele, so po mnenju izvajalcev projekta znane, primerov dobrih praks ni težko poiskati v tujini, medtem ko jih v Sloveniji ni prav veliko.

Da bi to spremenili, so se lotili projekta Polet, v katerega je v prvi fazi vključenih 120 podjetij. V nagovoru na daljavo je ministrica za delo Ksenija Klampfer, pokroviteljica projekta, izpostavila velik pomen aktivnega sodelovanja socialnih partnerjev za udejanjanje poslovnih modelov, ki bodo v podjetja uvajali dobre prakse in s tem prispevali k izboljševanju zdravja in delovne aktivnosti zaposlenih.

Da sta zmanjševanje delovne sposobnosti zaposlenih in staranje prebivalstva pomemben omejitveni dejavnik konkurenčnosti podjetij in gospodarske rasti države, je opozoril tudi Smole. Dodal je, da demografske spremembe in vse posledice, ki jih te prinašajo, niso samo problem družbe ali države, ampak postajajo vse bolj tudi zelo konkreten problem delodajalcev.

"Poslovni modeli za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih obstajajo, njihova implementacija v vsakodnevne prakse seveda ni hitra in enostavna, je pa znana in mogoča," je dejal Smole.

Podgornikova pa je še posebej izpostavila, da sta osnovna cilja projekta zelo jasna: desetodstotno zmanjšanje odsotnosti z dela v podjetjih, ter da bi ta vzpostavila strateške platforme ravnanja s starejšimi zaposlenimi.

"Podatki za vzhodno kohezijsko regijo dokazujejo, da sta visok odstotek odsotnosti z dela, zlasti starejših, in nizka stopnja delovne aktivnosti starejših zaposlenih zelo velik problem, ki poleg slabšanja stanja zdravja in kakovosti življenja ljudi pomeni tudi manjšo konkurenčnost podjetij," je dejala Podgornikova.

Udeležencem posveta so predstavili dober primer Komunale Brežice, kjer že nekaj let uvajajo številne ukrepe v smeri izboljševanja medsebojnih odnosov in varovanja zdravja. Kot je povedala direktorica Jadranka Novoselc, imajo 92 zaposlenih, ki so v povprečju stari 43 let. Marsikdo med njimi, zlasti starejši, so se od začetka na novosti težko privadili, a se je z leti njihovo ravnanje izkazalo kot zelo koristno.