c S
DUTB podaljšala rok za prodajo več kot 130 milijonov evrov terjatev 29.05.2019 12:38 Ljubljana, 29. maja (STA) - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je zaradi precejšnjega zanimanja potencialnih kupcev za nakup paketa terjatev do 66 pravnih oseb v skupni višini približno 130,4 milijona evrov podaljšala rok za oddajo ponudb. Nov rok za skrbni pregled je 21. junij, za oddajo zavezujočih ponudb pa 28. junij, so sporočili.

Predmet javnega razpisa so zapadle terjatve do 66 pravnih oseb, ki izhajajo iz poslovnih razmerij iz naslova kreditov, garancij in transakcijskih računov, so pojasnili na DUTB. Kupca zanje so začeli iskati aprila, ko so kot zadnji rok za oddajo ponudb določili 3. junij.

Za prodajo so se odločili na podlagi ocene, da bodo s tovrstnim načinom unovčevanja dosegli boljše poplačilo kot z lastnim unovčevanjem posamičnih terjatev. Glavnina portfelja je namreč zavarovana s poroštvi, ki predstavljajo potencial z vidika poplačil.

Kot so na DUTB aprila objavili na spletni strani, morajo zainteresirani v ponudbi med drugim navesti identiteto končnega lastnika ponudnika, opis namena za odkup terjatev, izjavo, da ima vsa interna ali druga dovoljenja za podajo zavezujoče ponudbe, kratek opis dejavnosti, s katero se ukvarja in in osnovne finančne podatke.

Ponudnik mora predložiti tudi izjavo o okoliščinah finančnega odkupa in načinu financiranja odkupa, v kateri mora med drugim opisati način financiranja odkupa, konkretno predstaviti dejanski izvor sredstev za odkup (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev ter iz kredita, pridobljenega od tretjih oseb (banke itd.), podrobno pa mora opisati način financiranja odkupa terjatev ter dinamiko plačil.