c S
Na kratko iz gospodarstva 29.05.2019 07:06 Ljubljana, 28. maja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Delničarji igralniške družbe Hit bodo na skupščini 8. julija odločali o predlogu, da se od 4,42 milijona evrov bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 1,15 milijona evrov, in sicer imetnikom prednostnih delnic okoli 217.000 evrov (osem centov bruto na delnico), imetnikom navadnih delnic okoli 326.000 evrov (osem centov bruto na delnico), imetnikom prednostnih in navadnih delnic pa okoli 611.000 evrov (devet centov bruto na delnico). Preostali bilančni dobiček v višini 3,27 milijona evrov bi ostal nerazporejen. Kot je danes objavljeno na Ajpesu, bodo na predlog Mestne občine Nova Gorica odločali o odpoklicu nadzornika Marjana Pintarja in imenovanju Tine Kikelj na njegovo mesto.

Telemach je danes v časniku Večer objavil prevzemno ponudbo za odkup 4166 delnic Telemacha Tabor, ki jih še nima v lasti. Za vsako delnico ponuja 227 evrov, ponudba pa je veljavna do 27. junija. Telemach ima sicer v lasti 37.655 delnic oz. 82,82 odstotka Telemacha Tabor.

Družba KD Group se je v ponedeljek seznanila z vsebino tožbe, s katero delničar Facig izpodbija sklepe aprilske skupščine, ki se nanašajo na soglasje k pripojitvi družb KD Kapital in KD Kvart h KD Group, višino odpravnine (KD Group je upravičenim delničarjem ponudila 86,67 evra odpravnine za delnico) in spremembo statuta KD Group, s katerim se dopolnjuje dejavnost družbe KD Group zaradi pripojitve družb KD Kapital in KD Kvart. KD Group bo po prejemu tožbe s strani pristojnega sodišča na prejeto tožbo odgovorila v postavljenem roku, delničarje pa tekoče obveščala o poteku tožbe in postopkov, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz KD Group.

Nadzorni svet Name se je seznanil s poslovanjem družbe v prvem četrtletju, v katerem je imela družba 69.583 evrov čiste izgube, medtem ko je v lanskem prvem četrtletju beležila 101.213 evrov čistega dobička. Izguba je manjša od načrtov, predvsem zaradi boljših rezultatov poslovanja večine maloprodajnih enot, pri čemer je občutno bolje poslovala Veleblagovnica Ljubljana, je družba sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Število obveznic družbe AG, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, se je zaradi umika obveznic v lasti izdajatelja zmanjšalo s 1194 na 643. Skupna nominalna vrednost po zmanjšanju znaša 643.000 evrov, je na svojih spletnih straneh objavila Ljubljanska borza.