c S
DZ sprejel zakon o ratifikaciji sporazuma o zaposlovanju delavcev iz Srbije 29.05.2019 07:07 Ljubljana, 28. maja (STA) - DZ je danes sprejel zakon o ratifikaciji sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji. Sporazum, ki začne veljati, ko ga ratificirata obe državi, med drugim določa pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Srbije v naši državi.

Po sporazumu se bodo lahko v Sloveniji zaposlovali samo tisti državljani Srbije, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih v Srbiji. Izjeme bodo pri zaposlovanju visoko strokovnih delavcev, ki jih bodo delodajalci želeli zaposliti in jih za to delo tudi primerno plačati.

Sezonski delavci se bodo načeloma morali vrniti v Srbijo, razen če bodo želeli nadaljevati zaposlitev pri istem delodajalcu, pri katerem bodo opravljali že sezonsko zaposlitev.

Iz sporazuma pa so izvzeti tisti državljani Srbije, ki imajo v Sloveniji pravico do dolgotrajnega prebivanja, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi pravice do združevanja družine ali ki v Sloveniji prebivajo na podlagi zakona o mednarodni zaščiti ter še nekatere druge kategorije visoko kvalificiranih kadrov (npr. raziskovalci, šolarji, imetniki modre karte EU).

Letno število sprejetih delavcev bo na podlagi stanja in gibanj na trgu dela ter izraženih potreb delodajalcev določilo ministrstvo za delo.

Skladno s sporazumom bo delavec lahko dobil dovoljenje za tri leta. Delodajalec bo moral z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto. Pri tem bo imel možnost trimesečnega poskusnega dela, v tem obdobju bo lahko delavca, če z njim ne bo zadovoljen, odpustil brez posebnih razlogov, po trimesečnem obdobju pa ga bo lahko odpustil le po zakonu o delovnih razmerjih.

Po prvem letu bo imel delavec prost dostop do trga dela, torej ne bo več vezan na enega delodajalca in si bo lahko poiskal boljšo zaposlitev, ustanovil gospodarsko družbo ali se zaposlil pri agenciji za posredovanje dela.

"S tem želimo doseči večjo fleksibilnost in zmanjšati neskladja na trgu dela. Delavci migranti bodo po našem mnenju bolj stimulirani za npr. pridobivanje poklicnih kvalifikacij in bolj zaščiteni pred zlorabami delodajalcev," pravijo na ministrstvu.

Delavcu, ki bo odpuščen iz krivdnih razlogov, bo delovno dovoljenje razveljavljeno in se bo moral takoj vrniti v Srbijo, razen če bo izpolnjeval pogoje za nadomestilo za brezposelnost.

Delavcu, ki bo izgubil zaposlitev zaradi neizplačila plače ali drugih kršitev pogodbe na strani delodajalca, bo delovno dovoljenje še veljalo, če se bo v 30 dneh zaposlil pri drugem delodajalcu za enako delovno mesto, za katero je bilo dovoljenje izdano, ter se bo vključil v socialno zavarovanje.

Delavec bo v primeru brezposelnosti brez njegove krivde lahko iskal drugo zaposlitev, če bo imel pravico do nadomestila za čas brezposelnosti. Če v času prejemanja nadomestila ne bo našel druge zaposlitve, se bo moral vrniti v Srbijo.

Sporazum, ki sta ga takratna resorna ministra Slovenije in Srbije podpisala 1. februarja lani, naj bi spodbujal prostovoljno vrnitev v Srbijo po poteku veljavnosti dovoljenja. Omogoča sicer ponovno zaposlitev v Sloveniji vsem, ki se bodo prostovoljno vrnili v Srbijo in se skušali tam zaposliti ali začeti s podjetniškimi aktivnostmi. Srbija pa bo imela možnost zavrniti delavčevo ponovno zaposlitev v Sloveniji, če bo ta delavec zavrnil ustrezno (glede na njegovo izobrazbo, plačo in druge kriterije) zaposlitev v Srbiji. "Namen te določbe je v tem, da ima država izvora možnost nadzirati tokove delovnih migracij svojih državljanov ter uravnavanja neskladij na svojem trgu dela," pravijo na ministrstvu.

Kritično so se odzvali v društvu Delavska svetovalnica in opozorili, da gre za diskriminatoren sporazum. "'Čestitamo', ker ste omogočili, da se vzorec verižnih kršitev pravic delavk in delavcev migrantov, ujetih v sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in BiH, po katerem mora biti delavec prvo leto zaposlitve zaposlen pri delodajalcu, ki je vložil vlogo za izdajo dovoljenja, oziroma pri njegovem pravnem nasledniku, sedaj prenaša še na delavke in delavce migrante iz Srbije," je zapisal vodja svetovalnice Goran Lukić.

"Prav tako vam čestitajo vsi slabi delodajalci, ki si že manejo roke, da bodo sedaj (najmanj) eno leto izkoriščali novo skupino delavk in delavcev migrantov, tokrat iz Srbije," je dodal.