c S
Po anketi zavoda rast zaposlovanja tudi v drugem polletju 2019 28.05.2019 13:00 Ljubljana, 28. maja (STA) - Napovedi delodajalcev v Sloveniji glede zaposlovanja so tudi za drugo polovico leta 2019 spodbudne. Kot je pokazala anketa Zavoda RS za zaposlovanje, načrtujejo 2,6-odstotno rast števila zaposlenih. Potrebovali bodo 31.100 oseb, pri čemer naj bi ustvarili 17.300 novih delovnih mest, pri ostalih zaposlitvah naj bi šlo za nadomeščanja.

Delodajalci večinoma iščejo delavce zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniški dopusti ter dopusti za nego in varstvo otrok, odhodi delavcev), delno pa tudi zaradi večjega povpraševanja po izdelkih ali storitvah oz. širitve dejavnosti.

Najbolj spodbudne napovedi glede rasti zaposlovanja prihajajo iz gradbeništva in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, ki vključujejo tudi zaposlovalne dejavnosti. V gradbeništvu je napovedana 9,3-odstotna rast, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih 6,2-odstotna rast, v poslovanju z nepremičninami pa 5,8-odstotna rast zaposlenosti. Za nobeno od dejavnosti ni napovedan upad zaposlenosti, so poudarili na zavodu.

Najpogosteje bodo iskali voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarje, varilce, prodajalce, elektroinštalaterje, kuharje, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah, druge delavce za preprosta dela in orodjarje.

"Med poklici, v katerih je predvidenih največ zaposlitev, je zopet veliko poklicev, ki so na slovenskem trgu dela že dlje časa deficitarni. Na seznamu 20 najbolj iskanih poklicev sta dve poklicni skupini iz glavne skupine poklicev strokovnjakov, in sicer vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok in učitelji razrednega pouka," so izpostavili na zavodu.

Anketni podatki kažejo precejšnja strukturna neskladja na trgu dela. V povprečju se je v preteklega pol leta s pomanjkanjem ustreznih kadrov srečalo 44,6 odstotka delodajalcev. Velika podjetja so se s pomanjkanjem ustreznih kandidatov srečala v kar 65,9 odstotka primerov.

Največ delodajalcev ima težave z iskanjem kadra v gostinstvu (63,8 odstotka), zdravstvu in socialnem varstvu (62,7 odstotka), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (58,4 odstotka), gradbeništvu (52,9 odstotka), predelovanih dejavnostih (51,5 odstotka) ter prometu in skladiščenju (51,4 odstotka).

"Delodajalci imajo pogosto težave z iskanjem kadra za poklice, ki so slabše plačani, fizično zahtevni in/ali za katere je značilen neugoden delovni urnik," so znova potrdili na zavodu in dodali, da je razviden tudi problem iskanja kandidatov za tehnične poklice, za katere so potrebna poklicno specifična znanja in za katere je težko na hitro usposobiti nov kader, ki (še) nima ustreznih znanj in izkušenj.

Zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov so se delodajalci soočali s podaljšanjem postopkov zaposlovanja (52 odstotkov), iskanjem delavcev v tujini (34,4 odstotka), situacijo, ko niso zaposlili delavcev (31,8 odstotka ), ter spremembo, razširitvijo oz. omilitvijo pogojev glede izobrazbe, izkušenj in drugih znanj (19,7 odstotka).

Pomanjkanje ustreznih kadrov je najpogosteje privedlo do nadurnega dela, ki so ga delodajalci s težavami pri zaposlovanju uporabili v 49,3 odstotka primerov.

Delodajalci so optimistični glede povpraševanja po njihovih izdelkih ali storitvah v prihodnjih šestih mesecih. 32,2 odstotka jih meni, da se bo gospodarska aktivnost krepila, 61 odstotkov jih ne pričakuje sprememb v obsegu poslovanja, 4,9 odstotka jih pričakuje poslabšanje, 1,9 odstotka pa jih ni napovedalo gibanja povpraševanja po njihovih izdelkih oz. storitvah.

Najbolj optimistični delodajalci so iz dejavnosti poslovanja z nepremičninami (48,7 odstotka) in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (43,7 odstotka), sledijo jim delodajalci iz zdravstva in socialnega varstva (37,2 odstotka), informacijskih in komunikacijskih dejavnosti (36,4 odstotka), gradbeništva (36,3 odstotka) in gostinstva (35,6 odstotka).

Raziskava je zajela 5358 podjetij in organizacij z vsaj 10 zaposlenimi, vprašalnik pa je izpolnilo 2915 delodajalcev, ki zaposlujejo 335.000 oseb.