c S
Zdravstvo danes začenja pogajanja o aneksu številka dva k splošnemu dogovoru 27.05.2019 06:11 Ljubljana, 27. maja (STA) - Partnerji v zdravstvu bodo danes začeli pogajanja o aneksu številka dva k splošnemu dogovoru. Rok za zbiranje predlogov v zvezi z aneksom se je iztekel 22. maja, prispelo pa jih je kar 182. Tako kot pri aneksu številka ena, ki ga je vlada potrdila 16. maja, bo tudi v tem primeru pogajanja vodila Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS).

Predsednica ZZS Zdenka Čebašek Travnik je minuli teden ob robu izredne seje zbornične skupščine ocenila, da bodo pogajanja o aneksu številka dva k splošnemu dogovoru "vroča". Na ZZS po njenih besedah pričakujejo, do bodo z njim zagotovili finančna sredstva za dodatne time družinske medicine in za nagrajevanje zdravnikov za dodatno delo.

Minister za zdravje Aleš Šabeder pa je takrat pripomnil, da je že potrditev aneksa številka ena pokazala, da na ministrstvu mislijo resno. Opozoril je, da so si zadali dokaj kratko časovnico in naj bi aneks številka dva po najbolj optimističnem scenariju sprejeli do sredine julija. Obljubil je, da bodo skušali v čim večji meri prisluhniti predlagateljem.

Začetek pogajanj o aneksu številka dva se sooča z bližino 1. junija, ko naj bi po napovedi zdravniškega sindikata Fides z začetka aprila od tega dne dalje vsi zdravniki in zobozdravniki delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov. Čebašek Travnikova ni prepričana, da se bo udejanjila Fidesova napoved.

Po njenem mnenju se bodo zdravniki in zobozdravniki "težko odločili slediti nekim navodilom v nasprotju s svojim odnosom do bolnikov". Zato je treba nekaj več priprav, da se zdravniška služba organizira tako, da bo poskrbljeno za bolnike, je opozorila. Se je pa zavzela, da se standardi in normativi vendarle čim prej vgradijo v celoten zdravstveni sistem.

Šabeder je ob robu izredne seje skupščine ZZS tudi ocenil, da je rok, ki ga je postavil Fides, nerealen za implementacijo standardov in normativov. Napovedal je, da se bodo predvidoma že v kratkem srečali z vodstvom sindikata. Vlada je sicer s potrditvijo aneksa ena k splošnemu dogovoru določila mejo 1895 glavarinskih količnikov, pri kateri bodo lahko družinski zdravniki odklanjali nove bolnike.

Po ministrovih besedah aneks sam po sebi ničesar ne rešuje, je pa prvi korak na poti ukrepanja.