c S
Ljubljanska borza za tuje vlagatelje razmeroma nezanimiva 25.05.2019 14:40 Ljubljana, 25. maja (STA) - Tujci so pri trgovanju z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi precej aktivni, saj so lani ustvarili več kot dve petini celotnega prometa s finančnimi instrumenti. Ne glede na to pa Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ugotavlja, da ostaja slovenska borza za tuje vlagatelje razmeroma nezanimiva.

V letu 2018 je delež nerezidentov v trgovanju s finančnimi instrumenti prevladoval in znašal 42,73 odstotka celotnega prometa s finančnimi instrumenti, je ATVP zapisala v pred kratkim objavljenem poročilu o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018.

Skupaj je bilo lani na borzi v Ljubljani sklenjenih za 337,32 milijona evrov poslov, večinoma z delnicami. Čez tuje roke je torej šlo za nekaj več kot 144 milijonov evrov vrednostnih papirjev, po podatkih ATVP pa so tujci trgovali predvsem z novo izdanimi obveznicami ter z delnicami, ki so uvrščene v prvo kotacijo. Med slednjimi izstopajo delnice Krke, s katerimi so domači in tuji vlagatelji skupaj lani sklenili za 86,4 milijona evrov poslov.

"Ne glede na te podatke, pa lahko iz obsega trgovanja zaključimo, da ostaja slovenska borza za tuje vlagatelje razmeroma nezanimiva," je kot že nekaj let prej zapisala agencija tudi v poročilu o slovenskem trgu finančnih instrumentov za leto 2018. Delež nerezidentov v tržni kapitalizaciji delnic na organiziranem trgu je namreč konec decembra dosegel le 30 odstotkov celotne tržne kapitalizacije delnic.

V prejšnjih letih je bil ta delež še nižji, leta 2017 je bil denimo pri 22,2 odstotka, leta 2016 pa pri 26,6 odstotka celotne tržne kapitalizacije delnic.