c S
Pri blagovni menjavi najbolj aktivna podjetja iz osrednjeslovenske regije 25.05.2019 14:40 Ljubljana, 25. maja (STA) - K blagovni menjavi Slovenije z naskokom največ prispevajo podjetja iz osrednjeslovenske regije, na podlagi podatkov iz leta 2017 ugotavlja statistični urad. Gledano po izvoru lastništva so v blagovni menjavi najbolj aktivna podjetja v tuji lasti, največ slovenskega izvoza pa ustvari manjši delež izvozno najbolj intenzivnih podjetij.

Izvoz podjetij iz osrednjeslovenske regije, katere središče je ljubljanska urbana regija, je v letu 2017 dosegal 24,5 odstotka celotne vrednosti izvoza Slovenije v članice EU, njihov uvoz pa 43,1 odstotka celotnega uvoza Slovenije iz članic EU.

Če pogledamo menjavo z državami zunaj EU, je izvoz podjetij iz osrednjeslovenske regije dosegal 30,1 odstotka celotnega izvoza Slovenije v to skupino držav, njihov uvoz pa 42,3 odstotka celotnega uvoza.

Po izvozni aktivnosti so z nekaj več kot desetodstotnim deležem sledila podjetja iz jugovzhodne Slovenije z Novim mestom kot velikim industrijskim središčem, za njimi so se zvrstila podjetja iz savinjske, gorenjske in podravske regije. Podoben vrstni red je bil pri uvozu, pri čemer je bila razlika med osrednjeslovensko regijo in drugimi še večja.

Statistični podatki za predlani kažejo tudi, da dve tretjini vrednosti blagovne menjave ustvarijo podjetja, ki so del mednarodnih skupin.

Podjetja, ki so v večinski tuji lasti (teh je bilo v letu 2017 med vsemi izvozniki 9,9 odstotka), so tako ustvarila približno dve petini oz. 40,6 odstotka vrednosti celotnega izvoza. Slovenska mednarodno povezana podjetja, to so podjetja v večinski slovenski lasti z družbami v tujini (teh je bilo med vsemi izvozniki le 1,8 odstotka), pa so ustvarila 26,1 odstotka vrednosti celotnega izvoza. Podobna razmerja kot za izvoz veljajo tudi za uvoz blaga.

Po številu najpomembnejša kategorija podjetij, ki so v letu 2017 izvažala oz. uvažala, to so podjetja v večinski slovenski lasti brez enot v tujini (teh je bilo med vsemi izvozniki okoli tri četrtine, med vsemi uvozniki pa okoli tri petine), je medtem ustvarila 21,5 odstotka vrednosti celotnega izvoza in 25 odstotkov vrednosti celotnega uvoza.

Statistika kaže tudi, da več kot polovico vsega izvoza ustvarijo podjetja, katerih intenzivnost izvoza je vsaj 75-odstotna.

Med izvozniki je bil sicer v letu 2017 številčno največji delež tistih podjetij, katerih delež izvoza v njihovih prihodkih od prodaje je bil manj kot 25-odstoten. Dosegel je 64,7 odstotka. A ta podjetja so ustvarila le 8,1 odstotka celotne vrednosti slovenskega izvoza.

Več kot polovico, natančneje 52,1 odstotka vrednosti, pa so ustvarila podjetja, katerih delež izvoza v prihodkih od prodaje je bil najmanj 75-odstoten. Pri tem je bil delež teh izvoznikov od celotnega števila podjetij v Sloveniji, ki so v letu 2017 izvažala, vsega 8,3 odstotka.