c S
Distribucija zemeljskega plina lani skoraj dosegla rekord iz 2017 26.05.2019 17:46 Ljubljana, 26. maja (STA) - Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji je lani skoraj dosegla rekord iz leta 2017, saj je znašala 3523 gigavatnih ur (GWh), kar je 0,3 odstotka manj kot leto prej. Odjem je v zadnjih štirih letih naraščal predvsem zaradi dodatnih priključitev odjemalcev, so sporočili iz Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina.

V združenju so rezultat distribucije v preteklem letu ocenili kot dober, saj je treba upoštevati, da so bile zunanje temperature v ogrevalni sezoni lani višje kot v letu 2017. Prav tako pa obstoječi porabniki neprestano izvajajo ukrepe za učinkovito rabo energije, kot je zamenjava starejših kotlov z novimi in izboljšana izolacija stavb.

Gospodinjstva so v lanskem letu prevzela 1156 GWh zemeljskega plina, industrija in ostali odjemalci pa 2367. Skladno s potrebami se povečuje tudi dolžina distribucijskega plinovodnega omrežja, ki je konec lanskega leta merilo 4819 kilometrov, kar je za 85 kilometrov več, kot leta 2017. Skokovito so lani narasle tudi izvedene priključitve odjemnih mest, in sicer je bilo teh 2106, kar je za 386 več kot predlani.

Cena zemeljskega plina je po navedbah združenja v zadnjih sedmih letih, z manjšimi nihanji, znižala za 27 odstotkov.

Danes je zemeljski plin prisoten v 83 občinah po Sloveniji, v katerih je predvidena nadaljnja širitev na bolj gosto poseljena območja in industrijske cone. Hkrati pa je predvidena tudi širitev plinovodnega omrežja v nove občine, ene izmed teh so občine na območju Obale.