c S
Vzajemni skladi lani s padcem obsega sredstev v upravljanju 26.05.2019 17:46 Ljubljana, 26. maja (STA) - Sredstva v vzajemnih skladih, ki jih upravljajo domače družbe za upravljanje, so se lani nekoliko zmanjšala, kar je po ugotovitvah Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) predvsem posledica negativnega obrata na svetovnih borzah ob koncu leta 2018. Število vlagateljev v vzajemnih skladih se je medtem povečalo.

Premoženje vzajemnih skladov v upravljanju domačih družb za upravljanje je konec lanskega decembra znašalo 2,5 milijarde evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 187 milijonov evrov oz. za sedem odstotkov. Poleg padca tečajev vrednostnih papirjev na svetovnih trgih ob koncu leta 2018 je v manjši meri to posledica tudi neto odliva sredstev, ki smo jim bili priča prvič po letu 2013, je ATVP zapisala v pred kratkim objavljenem poročilu o stanju na trgu finančnih instrumentov v letu 2018.

Če upoštevamo število prebivalcev Slovenije, je vsak domačim družbam za upravljanje zaupal v upravljanje v povprečju 1234 evrov. Leta 2017 je bila ta številka nekaj višja, namreč pri 1330 evrih, medtem ko v državah članicah EU po podatkih Evropskega združenja družb za upravljanje to povprečje znaša nekaj manj kot 19.000 evrov na prebivalca države članice. "To kaže na to, da je potenciala za povečanje varčevanja v vzajemnih skladih v Sloveniji še veliko," je zapisala agencija.

V letu 2018 so sicer vzajemni skladi že drugo leto zapored beležili rast skupnega števila vlagateljev. S 439.727 ob koncu leta 2017 se je tako število imetnikov enot vzajemnih skladov do konca leta 2018 povečalo na 444.899.

ATVP ob tem ugotavlja, da slovenski vlagatelji v vzajemne sklade še vedno izkazujejo razmeroma visoko nagnjenost k tveganju, saj so ob koncu leta 2018 sredstva v delniških skladih predstavljala kar 59 odstotkov, sredstva v mešanih skladih pa 30 odstotkov vseh sredstev v upravljanju domačih družb za upravljanje. V EU je bila razporeditev sredstev veliko bolj uravnotežena, večji delež sredstev pa je bil naložen v obvezniških skladih in skladih denarnega trga (skupaj 39 odstotkov), manjši pa v delniških skladih.