c S
S pomočjo jamstva za mlade občutno manj brezposelnih 24.05.2019 15:29 Ljubljana, 24. maja (STA) - Jamstvo za mlade je od uvedbe pred petimi leti uporabilo že prek 14 milijonov Evropejcev. Stopnja brezposelnosti mladih je upadla za skoraj 10 odstotnih točk na 14,6 odstotka in je na najnižji ravni od leta 2014. Ukrepe izvaja tudi Slovenija, kjer je brezposelnost mladih prav tako upadla za okoli 10 odstotnih točk, je sporočila pristojna služba.

Stopnja brezposelnosti mladih v EU se je med letoma 2013 in 2017 znižala s 24 na 14,6 odstotka, delež mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, pa s 13 odstotkov na 10,2 odstotka, so podatke Evropske komisije povzeli v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Brezposelnost mladih se je občutno znižala v vseh državah članicah, vključno z Grčijo, Italijo in Španijo, ki so se kopale v najbolj črnih številkah.

Kot so navedli v vladni službi, je tudi v Sloveniji brezposelnost mladih v tej starostni skupini v obravnavanem obdobju upadla za približno 10 odstotnih točk. Delež mladih, ki niso vključeni niti v zaposlovanje niti izobraževanje ali usposabljanje, je samo med letoma 2015 in 2017 upadel za približno tri odstotne točke.

Stopnja brezposelnosti mladih v EU je sicer še vedno dvakrat višja od skupne stopnje brezposelnosti v EU, vendar v primerjavi z njo upada veliko hitreje.

Število brezposelnih mladih je od leta 2013 v EU upadlo za 1,4 milijona, število mladih, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, pa za 1,9 milijona. Medtem je od leta 2014 več kot 14 milijonov mladih Evropejcev sprejelo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, pripravništvo ali vajeništvo.

Jamstvo za mlade je politična zaveza vseh držav članic, uveljavljena leta 2014, njen cilj pa je vsem mlajšim od 25 let zagotoviti kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje šolanje, vajeništvo, pripravništvo oziroma delovno prakso, in sicer v štirih mesecih od izgube zaposlitve ali zaključka formalnega izobraževanja.

Med glavnimi finančnimi viri EU, ki podpirajo izvajanje jamstva, je Pobuda za zaposlovanje mladih. Uvedena je bila leta 2013 kot ciljna podpora predvsem mladim v regijah, kjer je njihova brezposelnost presegla 25 odstotkov. Prvotno so proračunska sredstva pobude obsegala 6,4 milijarde evrov, letos pa že okoli devet milijard evrov, so spomnili v vladni službi.

V Sloveniji je bil po njihovih navedbah v okviru pobude izveden program Prvi izziv 2015. Njegov namen je bil spodbuditi zaposlovanje mladih iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija v starosti od 15 do 29 let, ki niso bili zaposleni in se niso izobraževali ali usposabljali. Tako so bili mladi iz ciljne skupine vključeni v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih v obliki delovnega razmerja za obdobje 15 mesecev s trimesečnim poskusnim delom.

Izbrani delodajalci so prejeli subvencijo za sklenitev delovnega razmerja z upravičeno osebo za obdobje 15 mesecev, vključno s trimesečnim poskusnim delom. Vrednost subvencije je znašala 7250 evrov. Za subvencionirane zaposlitve 2859 mladih je bilo skupaj na voljo 20,7 milijona evrov.

Program je sofinancirala EU iz Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada, preostali del sredstev pa je bil zagotovljen iz slovenskega proračuna.

Prvi izziv 2015 je bil uspešen, saj je imelo ob zaključku programa zaposlitev 79,5 odstotka, šest mesecev po zaključku programa pa je bilo zaposlenih 76 odstotkov udeležencev.