c S
Delničarji Krke v začetku julija o predlogu delitve dobička 24.05.2019 09:04 Novo mesto, 24. maja (STA) - Delničarji Krke bodo na skupščini, sklicani za 4. julij, odločali o predlogu delitve bilančnega dobička za lani. Po njem bi za dividende namenili 101,8 milijona evrov oz. 3,20 evra bruto na delnico, kar v primerjavi z lansko dividendo predstavlja 10,3-odstotno povečanje.

Od bilančnega dobička v višini 189,5 milijona evrov bi po predlogu za druge rezerve iz dobička namenili 43,8 milijona evrov, prav toliko bi prenesli v naslednje leto, je družba danes objavila prek spletne strani Ljubljanske borze.

Delničarji se bodo seznanili s tem, da je Hans-Helmut Fabry sredi marca odstopil s funkcije člana nadzornega sveta in glasovali o tem, da za članico nadzornega sveta z začetkom julija za pet let izvolijo Mojca Osolnik Videmšek.

Skupščina se bo seznanila še s tem, da je svet delavcev družbe sredi februarja kot predstavnike delavcev v nadzorni svet za pet let od sredine julija izvolil Tomaža Severja, Franca Šaška in Matejo Vrečer, še izhaja iz današnje objave sklica skupščine.