c S
OECD z deklaracijo za inovativnost v javnem sektorju 24.05.2019 07:13 Ljubljana, 23. maja (STA) - Deklaracijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) o inovativnosti v javnem sektorju je danes sprejelo in potrdilo 40 držav, tudi Slovenija, so sporočili iz ministrstva za javno upravo. Deklaracija naslavlja pet ključnih stebrov, med drugim podporo in spodbujanje javnih uslužbencev k preseganju ustaljenih načinov dela.

Javne uprave po svetu se vsakodnevno soočajo z vprašanjem, kako se odzivati na vse zahtevnejšo kompleksnost sodobnega sveta in obenem uresničiti vse večja pričakovanja državljanov, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Danes je 40 držav sprejelo deklaracijo, ki po navedbah ministrstva temelji na večletnih izkušnjah in praksah vodilnih držav in strokovnjakov za inovativnost v javnem sektorju. "Pri tem ne gre le za stalno izboljševanje, temveč za uporabo novih prijemov na nove načine, tako v obstoječih kot novih okoljih," so dodali.

Deklaracija o inovativnosti naslavlja pet ključnih stebrov, in sicer politično in finančno podporo inovativnosti, ki je v jedru vseh javnih storitev in del vsakdanjika javnega uslužbenca. Drugi steber se nanaša na dvig kompetenc javnih uslužbencev za potrebe reševanja vse kompleksnejših izzivov, tretji pa na podporo in spodbujanje javnih uslužbencev k preseganju ustaljenih načinov dela, eksperimentiranju ter testiranju novih pristopov za zagotavljanje boljših in trajnejših rešitev.

Zadnja dva stebra se nanašata na podporo sodelovanju in soustvarjanju z različnimi akterji družbe ter na spodbujanje izmenjave in dostopnosti pridobljenih znanj in izkušenj s področja novih načinov delovanja.

Omenjenim stebrom po navedbah ministrstva sledijo tudi cilji in aktivnosti projekta Inovativen.si, ki ga vodi in razvija ministrstvo za javno upravo. "S sprejetjem deklaracije pa so tudi formalno postali zaveza vsem državam, da strmimo k zapisanemu ter uporabniku čim bolje približamo storitve," so dodali.

Ministrskega srečanja OECD se se sicer v Parizu udeležili slovenski ministri za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, za izobraževanje Jernej Pikalo, za delo Ksenija Klampfer in za javno upravo Rudi Medved.

Pikalo je imel v imenu vseh udeležencev v sklepnem delu dvodnevnega zasedanja ministrov nagovor, v katerem je izpostavil, da ima OECD kot skupina najbolj razvitih držav odgovornost, da skupno znanje, izkušnje in vedenje deli preko meja svojih držav članic. Kot je dodal, je srečanje dokaz, da so tovrstni forumi nujni za izmenjavo pogledov, ne glede na to, kako različni so, kar zgolj utrjuje našo zavezanost in predanost multilateralizmu.

Sprejem skupne izjave, ki vsebuje tudi priporočila za področje umetne inteligence, je po ministrovih besedah dokaz, da je OECD skupaj z državami članicami sposoben hitrega javno-političnega odziva na hitro spreminjajoče tehnološke in družbene okoliščine ter pri tem posebno pozornost namenja socialnemu pogledu na ta vprašanja.

Ministre in ostale udeležence zasedanja je Pikalo povabil, da se pridružijo Vrhu veščin, ki ga bo država leta 2020 z OECD organizirala v Sloveniji.

Medved pa se je na zasedanju sodeloval na omizju o digitalnih inovacijah za boljšo družbo in poudaril, "da nove storitve same po sebi ne prinašajo dodane vrednosti, če na drugi strani nimamo ustrezno usposobljenih uporabnikov in odločevalcev, ki v digitalizaciji vidijo posebno priložnost". Na plenarnem zasedanju omizja o prepoznavanju koristi trgovine v digitalni dobi pa je Medved izpostavil slovensko stališče, da ima digitalizacija velik vpliv na mednarodno trgovino ter dodal, da to "prinaša številne priložnosti, pa tudi izzive".