c S
Prihodki in odhodki Zpiza lani 1,1 odstotka manjši od načrtovanega zneska 23.05.2019 15:23 Ljubljana, 23. maja (STA) - Vlada se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za lansko leto (Zpiz), obravnavali pa ga bodo tudi v DZ. Prihodki in odhodki zavoda so bili lani izenačeni v višini 5,3 milijarde evrov, kar je 1,1 odstotka manj od načrtovanega zneska.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja je bilo lani povprečno 617.299 oz. 0,3 odstotka več kot leto prej, samo starostnih upokojencev pa 445.236 oz. 1,1 odstotka več kot leto prej. Tako povečanje števila vseh prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja kot povečanje števila starostnih upokojencev sta bili med najnižjimi v zadnjih desetih letih.

Pokojninski zavod je po ugotovitvah njegovega sveta, ki jih povzemajo v uradu vlade za komuniciranje, leta 2018 zagotavljal likvidnost in upravljal prosta denarna sredstva ter tekoče mesečno brez zadolževanja izpolnjeval finančne obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter vse ostale obveznosti. V poslovnem letu 2018 je imel zakonsko zahtevane izravnane prihodke in odhodke.

Povprečno število zavarovancev se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečalo za 2,7 odstotka oz. za 24.836 oseb na 939.149 oseb. Za 3,5 odstotka se je povečalo število zaposlenih pri pravnih osebah, za 1,8 odstotka število zasebnikov ter za 30,2 odstotka število ostalih kategorij zavarovancev. Hkrati se je število zavarovanih oseb po členu pokojninskega zakona, ki zajema zavarovance v kakšnem drugem pravnem razmerju, število brezposelnih, prostovoljnih zavarovancev, kmetov, zavarovanih staršev in zaposlenih pri zasebnikih zmanjšalo. Skupno število zavarovancev je bilo najvišje od leta 1991 naprej, so navedli v uradu vlade.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je letno poročilo ocenilo kot pozitivno. Meni, da je pripravljeno ustrezno in da se lahko uporabi kot podlaga za analiziranje stanja in ugotavljanja trendov na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.