c S
Razpoloženje potrošnikov po več mesecih poslabševanja maja nespremenjeno 23.05.2019 11:08 Ljubljana, 23. maja (STA) - Zaupanje potrošnikov, ki je med februarjem in aprilom upadalo, se maja v mesečni primerjavi ni spremenilo. Je bil pa kazalnik potrošniškega razpoloženja za šest odstotnih točk nižji kot maja lani, je razvidno iz izsledkov najnovejše raziskave statističnega urada.

Kljub poslabšanju v zadnjih mesecih pa je raven zaupanja potrošnikov še vedno za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Potrošniki so bolje od dolgoletnega povprečja z nekaj nihanji razpoloženi že od sredine leta 2014.

Med podkazalniki, ki sestavljajo kazalnik potrošniškega razpoloženja, sta se v mesečni primerjavi maja nekoliko izboljšala tista, ki merita pričakovanja glede gospodarskega stanja (za dve odstotni točki) in glede števila brezposelnih (za eno odstotno točko). Pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede varčevanja pa so ostala enaka kot aprila.

Na medletno nižjo raven kazalnika zaupanja potrošnikov so medtem najbolj vplivala slabša pričakovanja glede gospodarskega stanja v državi in glede števila brezposelnih, saj sta se podkazalnika znižala za 13 oz. 11 odstotnih točk. Vrednost podkazalnika pričakovanj glede finančnega stanja v gospodinjstvu je bila za tri odstotne točke nižja kot maja lani, pričakovanja glede varčevanja pa so se izboljšala za dve odstotni točki.