c S
Objavljen natečaj za direktorja urada za oskrbo in integracijo migrantov 23.05.2019 10:43 Ljubljana, 23. maja (STA) - Generalni sekretariat vlade je objavil natečaj za položaj direktorja urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Kandidati se lahko prijavijo v 15 dneh po objavi natečaja oz. do 7. junija. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja, je navedeno na spletni strani ministrstva za javno upravo.

Od kandidatke oz. kandidata v vladi med drugim pričakujejo slovensko državljanstvo, vsaj visokošolsko izobrazbo, najmanj sedem let delovnih izkušenj, nekaznovanost, znanje tujega jezika ter funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. Njegovo delo bo vodenje, usklajevanje in organiziranje dela v uradu, vodenje projektnih skupin in samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev.

Vlogi bo moral kandidat predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa, v kateri bo opredelil cilje, časovnico ter finančne kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb. Izpolnjevanje pogojev bo preverjala posebna natečajna komisija, ki jo bo imenoval uradniški svet, so zapisali v javnem natečaju.

Urad trenutno kot vršilec dolžnosti direktorja vodi Dušan Lužar, ki je na tem mestu nasledil prejšnjo direktorico Mojco Špec Potočar. Lužar naj bi vladni urad vodil najdlje do 20. junija oziroma do imenovanja novega direktorja.