c S
Skupina Krka v četrtletju dobiček okrepila skoraj za polovico 23.05.2019 09:54 Novo mesto, 23. maja (STA) - Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 378,5 milijona evrov skupnih prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Čisti dobiček se je okrepil za 42 odstotkov na 70,3 milijona evrov, izhaja iz nerevidiranega poročila iz poslovanja, s katerim se je v sredo seznanil nadzorni svet Krke.

Dobiček iz poslovanja skupine Krka se je v prvih treh mesecih zvišal za 17 odstotkov na 72,2 milijona evrov, dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) pa je znašal 99,9 milijona evrov in je bil za 10,5 odstotka višji.

Medtem ko je skupina zabeležila 378,5 milijona evrov prodaje, je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev za 377,3 milijona evrov. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki iz prodaje, so v sporočili za javnost pojasnili v Krki.

Največjo absolutno rast prodaje je Krka, ki 94 odstotkov prodaje ustvari na trgih izven Slovenije, ustvarila v regiji Vzhodna Evropa. Prodaja v tej regiji se je okrepila za 15 odstotkov na 122,1 milijona evrov, kar predstavlja 32,4-odstotni delež v prodaji skupine.

V Rusiji se je Krkina prodaja izdelkov povečala za štiri odstotke na 77,5 milijona evrov izdelkov, v rubljih pa je bila prodaja večja ta 13 odstotkov. V Ukrajini je Krka prodaja za 18,9 milijona evrov izdelkov in dosegla 76-odstotno rast. Dvoštevilčno rast prodaje je Krka dosegla na večini trgov te regije.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila s 85,9 milijona evrov in 22,8-odstotnim deležem druga po velikosti prodaje v skupini Krka. Prihodki v tej regiji so se povečali za šest odstotkov. Vodilni trg je bila Poljska (39,8 milijona evrov, devetodstotna rast), prodaja pa se je povečala tudi na Madžarskem, Slovaškem in v Litvi.

Sledila je regija Zahodna Evropa s 84,3 milijona evrov prodaje (14-odstotna rast) in 22,3-odstotnim deležem v prodaji skupine. Največ so prodali v Nemčiji, Španiji in Skandinaviji. Prodaja izdelkov pod lastno blagovno znamko prek Krkinih odvisnih družb se je povečala za 23 odstotkov, njen delež v skupni prodaji regije pa je znašal 72 odstotkov. Največjo rast prodaje so beležili v Skandinaviji, Španiji, Združenem kraljestvu in Italiji.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 50,4 milijona evrov izdelkov, kar je 14 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga v regiji sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa so beležili v Bolgariji in Srbiji.

V regiji Čezmorska tržišča je Krka prodala za 12,6 milijona evrov izdelkov in dosegla 16-odstotno rast ter 3,3-odstotni delež v prodaji skupine.

Krkini prihodki v Sloveniji so se zvišali za tri odstotke na 22 milijonov evrov, kar predstavlja 5,8-odstotni delež prodaje skupine Krka.

Skupina je v prvem četrtletju prodala za 314,4 milijona evrov zdravil na recept, kar je 13 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 83,3-odstotni delež v prodaji skupine. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za osem odstotkov, so ustvarili 36,8 milijona evrov. Prodaja veterinarskih izdelkov se je okrepila za sedem odstotkov na 17,6 milijona evrov, prodaja zdraviliško-turističnih storitev pa za šest odstotkov na 8,5 milijona evrov.

Za vlaganja in naložbe je skupina Krka v prvem četrtletju namenila 23,7 milijona evrov, od tega 19,6 milijona evrov v obvladujoči družbi. Namenjene so bile predvsem za povečanje proizvodnje in razvoja ter zagotavljanju kakovosti. Vlagali so tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

V skupini je bilo konec marca 11.370 redno zaposlenih, od tega 51 odstotkov v tujini. Skupaj z agencijskimi delavci skupina Krka sicer zaposluje 12.509 ljudi oz. 27 odstotkov več kot ob koncu leta 2018.

Družba Krka je prihodke od prodaje znižala za okoli odstotek na 327,1 milijona evrov, čisti dobiček pa povišala za 25,3 odstotka na 65,3 milijona evrov.

Krka pod vodstvom Jožeta Colariča na ravni skupine za letos načrtuje 1,375 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 172 milijonov evrov dobička. Tako v Sloveniji kot v tujini nameravajo povečati število zaposlenih, in sicer skupaj za štiri odstotke. Načrtovane so naložbe v vrednosti 124 milijonov evrov, namenili pa jih bodo predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture.