c S
Pred poslanci prva obravnava predloga novele energetskega zakona 23.05.2019 09:14 Ljubljana, 23. maja (STA) - Poslanci bodo v današnjem nadaljevanju majske seje DZ opravili prvo obravnavo predlagane novele energetskega zakona, s katero se zakon usklajuje z evropskim pravnim redom, odločbo ustavnega sodišča in smernicami za državno pomoč za okolje in energijo. Sprememba zakona je nujna, saj Slovenija zamuja z implementacijo evropskih direktiv.

Predlog novele energetskega zakona je bil zaradi nujne implementacije evropskih direktiv in ustavne odločbe lani že v obravnavi v DZ, a prvič ni prestal obravnave, drugič pa ni prišel na vrsto zaradi prenehanja mandata prejšnjega sklica DZ. Sprejem predlaganih sprememb je nujen, da se preprečijo negativne posledice za delovanje države, so doslej večkrat poudarili na infrastrukturnem ministrstvu.

Evropska komisija je namreč Sloveniji že poslala uradni opomin, ker ni v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti. Gre za trgovine, nakupovalne centre, restavracije, gledališča, banke in hotele.

Glede na odločbo ustavnega sodišča pa je treba v zakon dodati tudi postopek pridobitve plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist. Na ministrstvu so v predlog novele zakona vgradili tudi smernice za državno pomoč za okolje in energijo, ki so bile sprejete kmalu po uveljavitvi energetskega zakona v letu 2014.

Poslanci imajo na dnevnem redu danes tudi predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji ter zakona o prijavi prebivališča, ki ju DZ obravnava po skrajšanem postopku. O predlaganih zakonskih spremembah bodo glasovali v torek.