c S
Znak Slovenia Green nosi 24 novih destinacij in ponudnikov 22.05.2019 11:59 Ljubljana, 22. maja (STA) - Na zelenem dnevu slovenskega turizma, prazniku trajnostnih turističnih praks, je znak Slovenia Green prejelo 24 novih destinacij in ponudnikov. Skupno je v Zeleni shemi slovenskega turizma tako že 88 nosilcev znaka, Slovenska turistična organizacija (STO) pa ostaja pri cilju 100-odstotno zelene Slovenije.

Deležniki trajnostnega turizma v Sloveniji - predstavniki podjetij, občin in države - se danes družijo v Rogaški Slatini. Prizorišče, ki po vsem svetu slovi po zdravilni vodi, je bilo za tretji zeleni dan slovenskega turizma skrbno izbrano, je poudarila direktorica STO Maja Pak.

Zeleni dan se namreč odvija na dan, ko po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Organizatorji dogodka, STO in Konzorcij Slovenia Green, pa so tokratni zeleni dan posvetili podnebnim spremembam.

"Podnebne spremembe so ena najbolj aktualnih tem v turizmu," je povedala Pakova. Na eni strani turizem zaradi podnebnih sprememb postaja vse bolj ranljiv, na drugi strani pa s svojo dejavnostjo tudi sam pomembno vpliva na okolje. Zato mora panoga v luči podnebnih sprememb razmišljati tako o blaženju kot prilagajanju, je poudarila direktorica STO.

Za trajnostni turizem pa je nujno ukrepanje vseh deležnikov, je menila Pakova in spomnila, da se vse tematike zelenega dneva - podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in voda - prepletajo v tej zgodbi.

Sodelovanje je v svojem nagovoru izpostavila tudi generalna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar. Spomnila je na številne pomembne dogodke tega tedna, od svetovnega dneva čebel do mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti.

"Na 0,004 odstotka površine Zemlje, ki jo pokriva Slovenija, je več kot en odstotek vseh bitij svetovne biodiverzitete," je spomnila. Tudi zato je Slovenija po vsem svetu prepoznana kot "res prava zelena destinacija".

Pri nadaljnji rasti in razvoju turizma bo nujno sodelovanje na vseh ravneh, od turističnega gospodarstva prek občin do države. "Samo z našim sodelovanjem bo Slovenija 100-odstotno zelena," je menila državna sekretarka.

V okviru zelenega dneva slovenskega turizma so slovesno podelili znake Slovenia Green novim destinacijam in ponudnikom, vključenim v Zeleno shemo slovenskega turizma. Ocenjevanje je uspešno prestalo 11 destinacij, od tega je ena destinacija, Miren Kras, prejela zlati znak.

V shemo se je vključilo tudi 12 novih ponudnikov namestitev ter en krajinski park. Skupno je v shemi po petih letih delovanja skupno 48 destinacij, štiri zaščitena območja, dve turistični agenciji ter 34 ponudnikov namestitev.

V letošnjem poletu se je v postopek ocenjevanja vključilo še 11 občin, je povedala Pakova. Skupno je tako zeleno shemo kot orodje razvoja trajnostnega turizma prepoznalo 34 odstotkov vseh slovenskih občin, ki skupno ustvarijo 74 odstotkov vseh turističnih prihodov. "Naš cilj je 100-odstotno zelena Slovenija," je spomnila direktorica STO.

Štravs Podlogarjeva pa je napovedala nadaljnjo podporo države certifikacijskemu sistemu. "Zeleno shemo smo predstavljali, in jo še bomo, od Tokia preko Berlina do New Yorka. Pred nami pa je velik izziv, Expo v Dubaju, kjer bomo od oktobra prihodnje leto do aprila 2021 zeleno Slovenijo predstavljali celotnemu svetu," je spomnila.

Zelena shema slovenskega turizma je certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponuja orodja za oceno trenutnega stanja in izboljšanje trajnostnega delovanja, pridobljeni znak pa je lahko v pomoč pri odločanju turistom, ki želijo zmanjšati svoj škodljivi vpliv na okolje.

Destinacije so v shemi ocenjene na šestih področjih; to so upravljanje destinacije, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij.

V shemo se lahko vključijo tudi ponudniki nastanitev, in sicer prek pridobitve enega od izbranih okoljskih certifikatov, naravni parki, turistične agencije, od lani pa še turistične atrakcije oz. znamenitosti.