c S
Iz dogovora za razvoj pomurske regije za vodovod izginilo pet milijonov evrov 22.05.2019 09:36 Murska Sobota, 22. maja (STA) - Druga etapa gradnje pomurskega vodovoda sistema B je ogrožena zaradi nedoslednosti v dogovoru za razvoj pomurske regije, ker v njem ni konkretno naveden vir za pet milijonov evrov. Zato se v Pomurju bojijo, da okoljsko ministrstvo ne bo izdalo odločbe o podpori, brez te pa vodovoda, vrednega dobrih 33 milijonov evrov, ne bo.

Pomurje je drugo etapo gradnje vodovoda v obdobju 2015-2020 določilo kot prednostno, saj je tudi po zgraditvi prve etapa pomurskega vodovoda več tisoč gospodinjstev še vedno brez omrežja in s tem zdrave pitne vode.

V julija lani podpisanem dogovoru niso jasno zapisani sofinancerski deleži, tako da finančna konstrukcija ni povsem zaprta. Zagotovitev petih milijonov evrov je opredeljena "iz drugih virov", zdaj pa ni jasno, iz katerih. V Pomurju pravijo, da jih mora zagotoviti ministrstvo iz enega od svojih virov, tako kot jih je v prvi etapi prispevalo iz sklada za vode, ministrstvo pa pričakuje, da jih bodo nekje našli sami.

Na ministrstvu so za STA pojasnili, da vlogi sistemov B in C pomurskega vodovoda obravnavajo kot celoti z vsemi potrebnimi dokumenti, tudi dokumenti iz prve etape gradnje omenjenih sistemov.

"Ker sta vlogi še vedno v postopku presoje in dopolnjevanja, ne moremo govoriti o statusu posameznih dokumentov in njihovih pravnih ter finančnih učinkih. Šele s končanim pregledom posamezne popolne vloge lahko presojamo dokumente in njihove učinke v zadevi, zato več informacij v tej fazi ni možno podati," pravijo na ministrstvu.

Pri Pomurskem vodovodu sistema B so prepričani, da težav ne bi smelo biti, saj je omenjenih pet milijonov jasno zapisanih v prilogah oziroma specifikaciji dogovora. Direktor Daniel Kalamar pravi, da bi ministrstvo omenjeni znesek moral zagotoviti, saj tudi pravna mnenja potrjujejo, da se je država od leta 2005, torej od prve pogodbe, pa vse do zadnjih pogodb zavezala, da občine za primarne in sekundarne vode ne bodo plačale več kot 10 odstotkov.

"To je veljalo ves čas, tudi pri prvi etapi, in isto zavezo je država poslala v Bruselj, izrecno namreč piše, da to pravilo velja tako za prvo kot drugo etapo, pa tudi, da takšno financiranje velja do konca gradnje, ne glede na končano evropsko finančno perspektivo," pojasnjuje Kalamar.

Da so upravičeni do spornih petih milijonov, se trudi dokazati tudi koordinatorica novega projekta, občina Rogašovci. Njen župan Edvard Mihalič je razočaran, vendar upa, da bodo na ministrstvu našli denar.

"Pol občine nima vode, v nekatere kraje jo gasilci tedensko vozijo in to preprosto ne gre. V ustavo zapišemo pravico do vode, ne pa finančnega vira, iz katerega bi občine lahko to zgradile," pravi in dodaja, da je v očeh občanov kriv on, čeprav se vse čas trudi, da bi omrežje zgradili že včeraj, ne jutri.

S tehničnega vidika projekt ni sporen, ima gradbena dovoljenja, popise del in opreme, soglasje k pristopu so podpisale vse občine, vključene vanj. Vlogo bi lahko tako oddali konec tega meseca, gradnja druge etape pa je pomembna tudi zaradi obnove transportnih poti, kjer so zaradi zastarelosti pogoste okvare, in vodarne.

V dogovoru je opredeljena skupna vrednost projekta 33,3 milijona evrov. Iz državnega proračuna je predvidenih 4,2 milijona, iz evropske kohezijske politike 23,3 milijona evrov, sredstva občin so 1,3 milijona evrov. Manjkajoča razlika je omenjenih pet milijonov evrov.

V pogodbah za prvo etapo iz januarja 2005 kot izhodišču za zagotovitev zdrave pitne vode piše, da bo država, konkretno ministrstvo, pokrila 90 odstotkov vrednosti naložbe. Glavni vir financiranja so sredstva iz evropskega kohezijskega sklada, preostanek pa zagotavlja ministrstvo iz različnih virov. Viri in višina sofinanciranja se niso spreminjali ob podpisovanju dopolnil k pogodbi in tudi delitvi sistema na tri podsisteme. Enak zaplet čaka tudi pomurski vodovod sistema C. Prvo pismo o nameri za gradnjo pomurskega vodovoda je bilo podpisano leta 2003, podpisal ga je minister Janez Kopač.