c S
GZS napoveduje ugodno rast prodaje, dodane vrednosti in investicij 22.05.2019 08:56 Ljubljana, 22. maja (STA) - V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so zadovoljni s poslovnimi podatki gospodarskih družb, ki so lani izkazale rekordne prihodke in dobiček. Pozitivna so tudi njihova srednjeročna pričakovanja. Letos naj bi se prodaja povečala za sedem odstotkov, dodana vrednot za šest odstotkov, investicije pa za osem odstotkov.

Glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc je v okviru torkove ustanovne seje skupščine GZS v Ljubljani spomnil, da so prihodki gospodarskih družb v Slovenji lani po podatkih Ajpesa prvič presegli 100 milijard evrov in da je bil s 4,2 milijarde evrov rekorden tudi čisti dobiček. Visok dobiček podjetij je med drugim pripisal večletni gospodarski rasti, manjšemu obsegu odpisov in večjemu obsegu pozitivnih prevrednotenj premoženja.

Izvoz je medtem dosegel 40,7 milijarde evrov. Od leta 2008 se je povečal za 24 milijard evrov, je izračunal in dodal, da se je v desetih letih delež izvoza v celotni prodaji okrepil z 31 na 41 odstotkov. "Dejansko se je povečala izvozna konkurenčnost," je poudaril.

Četudi je bila prodaja doma šibkejša, pa bo po njegovi oceni v prihodnje rasla, "morda celo nekoliko hitreje kot prodaja na tujem". "Iluzorno bi bilo pričakovati, da se bo delež izvoza v celotni prodaji povečeval tako, kot se je v tem obdobju," je opozoril.

Ivanc je prepričan, da se je treba v prihodnje pogovarjati o bruto maržah, tj. deležu dodane vrednosti v celotnih prihodkih. Povprečna desetletna bruto marža je 22,9-odstotna, lani pa je bila blizu tega povprečja. Prav to je tista komponenta, za katero si je treba prizadevati, da bo v prihodnje naraščala, je izpostavil. Gre namreč za glavno komponento, "kjer se dejansko vidi kakovost prodanih izdelkov in storitev".

Dodana vrednost je medtem lani znašala 22 milijard evrov, potem ko je bila v letu 2008 pri 18 milijardah evrov, je v nadaljevanju nanizal ekonomist. Velik del te rasti je po njegovih besedah posledica večje količinske proizvodnje, le manjši pa bolj kakovostne proizvodnje oz. "bolj pametne prodaje".

Dotaknil se je tudi razmerja med produktivnostjo in plačami. Dodana vrednost na zaposlenega, ki je leta 2008 znašala približno 35.000 evrov, je lani dosegla 44.415 evrov, je povedal. Kot je izpostavil, je produktivnost že drugo leto zapored zaostajala za rastjo plač. Trend bo treba obrniti, je ocenil.

EBITDA marža je lani upadla drugo zaporedno leto, in sicer na 9,2 odstotka, je nadaljeval in to pripisal višjim stroškom dela.

Za investicije so družbe namenile 5,3 odstotka letne prodaje oz. 5,2 milijarde evrov. Investicije so bile s tem nekoliko višje od dolgoletnega povprečja. Optimistični so tudi obeti.

Relativna zadolženost gospodarskih družb je medtem lani upadla na 2,3-kratnik EBITDA in je bila najnižja v desetletju, delež kapitala pa je znašal skoraj polovico obveznosti do virov sredstev. Prezadolžene družbe so predstavljale okoli 13 odstotkov dodane vrednosti, njihov delež je upadel. Še leta 2010 so namreč predstavljale okoli 33 odstotkov dodane vrednosti.

In kakšne so napovedi GZS za letošnje in prihodnje leto? Prodaja se bo letos okrepila za sedem, leta 2020 pa za šest odstotkov. Rast izvoza bo medtem 6,5- oz. petodstotna. Dodana vrednost se bo okrepila za šest oz. pet odstotkov, dodana vrednost na zaposlenega pa v obeh letih za tri odstotke. Rast neto dobička naj bi bila tako letos kot prihodnje leto petodstotna. Investicije naj bi se medtem okrepile za osem oz. šest odstotkov, je nanizal Ivanc.