c S
Upravni odbor ZZZS danes o prijavah za dodatne ambulante družinske medicine 22.05.2019 07:45 Ljubljana, 22. maja (STA) - Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo po današnji seji podal informacije glede izbire ponudnikov dodatnih ambulant na primarni ravni. Da bi razbremenil zdravnike ter izboljšal kakovost zdravstvene obravnave pri družinskih zdravnikih in pediatrih, je ZZZS namreč razpisal 53 dodatnih ambulant na primarni ravni.

ZZZS je razpisal 32 splošnih ambulant ter 21 ambulant otroških in šolskih dispanzerjev, za kar bodo namenili 7,1 milijona evrov. Rok za prijavo na razpis je bil 6. maj, se bo pa podaljšal do oddaje neoddanega programa, vendar najdlje do konca leta.

Na lanskem razpisu je sicer ostalo neoddanih še 21,8 tima družinske medicine, ker izvajalci niso uspeli zaposliti dodatnih zdravnikov.

Po oceni ZZZS je razbremenitev družinskih zdravnikov mogoče doseči le z ukrepi širitve mreže ambulant družinske medicine z dodatnimi timi, zmanjšanjem administrativnih bremen in nekaterimi spremembami obstoječega obračunskega modela, ki bi spodbujal zaposlovanje novih družinskih zdravnikov pri izvajalcih.

Po seji upravnega odbora je pričakovati tudi več informacij o začetku postopka sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Danes se sicer izteka rok, do katerega na ministrstvu za zdravje pričakujejo predloge podpisnikov glede aneksa dve k splošnemu dogovoru, s katerim bodo nadaljevali urejanje razmer v primarnem zdravstvu. Glede na to, da bo aneks imel finančne posledice, na ministrstvu pričakujejo več sto predlogov, ki jih bo treba ovrednotiti in pripraviti vsebino aneksa. Za pripravo tega naj bi se v tem tednu sestala tudi delovna skupina.