c S
Na kratko iz gospodarstva 21.05.2019 17:15 Ljubljana, 21. maja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

V sodni register je bila danes vpisana pripojitev družbe Sava nepremičnine k njeni edini lastnici, družbi Sava. Pripojitev se bo izvedla tako, da se bo celotno premoženje prevzete družbe preneslo na Savo, družba Sava nepremičnine pa bo s tem prenehala obstajati. Savino investicijsko podjetje je leta 2018 ustvarilo 1800 evrov prihodkov iz naslova najemnin in 877.000 evrov prihodkov od prodaje zemljišč, leto pa sklenilo s 556.300 evrov čistega dobička, ki ga je porabilo za pokrivanje izgube iz preteklih let, je razvidno iz današnje objave na Ajpesu. Sava si je pripojila tudi družbo za revizijo in svetovanje Sava NRS.

Delavska hranilnica je za 21. junij sklicala skupščino, na kateri se bodo delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2018 in odločali o predlogu, da se skoraj celoten bilančni dobiček v višini nekaj manj kot 2,5 milijona evrov nameni za izplačilo dividend. Dividenda je tako predlagana v višini pet evrov bruto na delnico. Na dnevnem redu so tudi spremembe statuta, po katerih bi uprava dobila pooblastilo za dokapitalizacijo za največ 8,9 milijona evrov v naslednjih petih letih, je razvidno iz današnje objave sklica skupščine na Ajpesu.

Družba Aquasystems, ki upravlja s centralno čistilno napravo Maribor, je na spletnih straneh Ajpesa objavila poziv upnikom, naj se izrečejo glede zmanjšanja osnovnega kapitala družbe. Kot so 25. aprila na skupščini potrdili delničarji, naj bi se osnovni kapital zmanjšal za 2,9 milijona evrov na 605.000 evrov.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je danes potekala ustanovna seja upravnega odbora njihove Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Nov, 27-članski upravni odbor je za predsednika izvolil predsednika uprave Pivke Janeza Rebca in dva podpredsednika za mandatno obdobje 2019-2023. Za podpredsednika pa sta bila imenovana direktorica podjetja Mlekarna Planika Anka Miklavič Lipušček in direktor podjetja Evrosad Boštjan Kozole. Člani odbora so se med drugim seznanili z najbolj aktualnimi področji, največjo pozornost pa so člani namenili predlaganim spremembam zemljiške zakonodaje, kjer se strinjajo, da se "nepremišljen" predlog umakne.

Stečajni upravitelj družbe Iles iz Idrije, ki je od maja 2017 v stečaju, je prek spletnih strani Ajpesa sporočil, da je bil pri zbiranju ponudb za prodajo blagovne znamke Mali Princ uspešen. Zanjo je iztržil 1830 evrov.