c S
Predsedstvo SOS o odprtih vprašanjih tudi s predsednikom računskega sodišča 21.05.2019 17:02 Ljubljana, 21. maja (STA) - Člane predsedstva Skupnosti občine Slovenije je na današnji seji v Ljubljani nagovoril tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Ta je zavrnil nekatere kritike, da so premalo prisotni v občinah. Kot je dejal, imajo trenutno odprto revizijo v vsaj 40 občinah, pri čemer je ogromno tudi drugih potreb in večjih javno-finančnih izzivov.

Ob tem je Vesel opozoril, da z revizijami v posameznih občinah ne morejo priti do podatkov, ali gre pri določenem vprašanju za sistemski problem, zato želijo s pomočjo vprašalnika, ki bi ga poslali občinam, definirati stanje na terenu. Vesel je med drugim izpostavil vprašanja, povezana s stanjem cestnega omrežja (načrti za njegovo širitev, kritje investicij, lastništvo cest) in s pojmom socialne države (plačevanje v vrtcih izven občine, stroški družinskih pomočnikov, subvencioniranje socialnih najemnin), pa tudi z lastništvom pokopališč in financiranjem gasilstva.

Kot je pokazala razprava županov, je vprašanj še kar nekaj. Je pa bilo med drugim slišati tudi opozorila o nesorazmerjih pri plačah, ko so funkcionarji, med katere sodijo tudi župani, plačani manj kot javni uslužbenci z najvišjimi plačami. Temu je pritrdil tudi Vesel, po mnenju katerega bi morali lestvico popraviti in bi najslabše plačan funkcionar moral biti vsaj en plačni razred višje kot najbolje plačan javni uslužbenec.

Sicer pa je generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar člane predsedstva seznanila tudi s potekom pogovorov o zmanjšanju stroškov občin, za kar so se dogovorili ob sklenitvi dogovora o višini povprečnine za letos. Pri nekaterih zadevah so se po njenih besedah premaknili naprej, pri drugih niso dosegli nikakršnega napredka. So pa župani ob koncu opozorili, da se bo šestmesečni rok za pripravo sprememb zakonodaje v tej smeri, kmalu iztekel.

Kot je dejal Vidmarjeva, je bilo, kar zadeva povprečnino, že vnaprej jasno, da bo težava nastala v trenutku dogovora s sindikati javnega sektorja o dvigu plač. Ministrstvi za finance in javno upravo so po njenih navedbah na sestanku v ponedeljek predlagali, da bi v formulo za izračun povprečnine vključili utež glede števila zaposlenih v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Kakšna bi ta utež bila, pa še ni jasno.

Vendar pa vsi župani temu predlogu niso naklonjeni, nekateri so posvarili, da bi imel tak model za različne občine različne posledice in ne bi bil za vse enako pravičen ter da bi morali izhajati iz dejanskega manjka posamezne občine.