c S
Z novelo zakona o vrtcih za prepoved opravljanja predšolske vzgoje za tiste brez vpisa v razvid 21.05.2019 16:56 Ljubljana, 21. maja (STA) - Na ministrstvu za izobraževanje so pripravili predlog sprememb zakona o vrtcih, ki med drugim prepoveduje opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v register pri pristojnem ministrstvu. Predlog je objavljen na spletnem portalu eDemokracija in bo v javni obravnavi do 12. junija.

Jeseni je odjeknila novica o številnih nezakonitostih pri enem od zasebnih izvajalcev varstva otrok, zato se je Inšpektorat RS za šolstvo in šport pri nadaljnjih nadzorih sistematično osredotočil na zasebne izvajalce in ponudnike storitev varstva predšolskih otrok, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Opravljeni nadzori so pokazali številne kršitve veljavne zakonodaje, za katere pa inšpektorji nimajo na voljo ukrepov, ki bi kršitelje prisilili k takojšnji vzpostavitvi zakonitega stanja. Tako so ugotovili kršitve pri zasebnih vrtcih in varuhih predšolskih otrok na domu, še hujše kršitve so po navedbah ministrstva ugotovili pri izvajalcih, ki dejavnost varstva otrok prikrivajo z registracijo druge dejavnosti.

Po navedbah ministrstva ti primeri predstavljajo ne le nezakonito prakso in vprašljivo varnost predšolskih otrok, temveč tudi nelojalno konkurenco vsem, ki izpolnjujejo pogoje in so vpisani v razvid oziroma v register pri pristojnem ministrstvu.

Zato osnutek predlagane novele vsebuje posebno določbo, s katero se prepoveduje opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok vsem, ki niso vpisani v register. Kazen za kršitev je takojšnja prepoved opravljanja dejavnosti ter globa od 5000 do 10.000 evrov.

Ministrstvo je pri pripravi novele sledilo tudi nekaterim predlogom varuhov predšolskih otrok, ki so opozorili na težaven položaj njihovega statusa, predvsem zaradi vprašanja nadomeščanja varuha med upravičeno odsotnostjo. Osnutek tako prinaša določbo, ki določa pravila za nadomeščanje odsotnega varuha, tako za krajšo kot tudi daljšo odsotnost. Pri tem je predvidena tudi določba, ki bo varuhe zavezovala k sklenitvi pogodbe s starši in vodenju evidence otrok, ki jih varujejo na domu.

Predlagana novela zakona o vrtcih poleg tega prinaša spremenjen obseg višine sredstev, ki pripadajo zasebnim vrtcem s strani občin. Občina bo lahko v določenih primerih sama odločala, ali bo zasebnemu vrtcu zagotavljala 85 odstotkov sredstev na posameznega otroka ali manj.

Na ta način bi se zagotovila racionalna poraba javnih sredstev, saj je občina dolžna kriti stroške prostih mest v javnih vrtcih in hkrati financirati zasebni vrtec.

Ministrstvo bo po javni razpravi skrbno proučilo vse prejete pripombe in komentarje ter pripravilo predlog končnega besedila zakona. Tega bodo najprej predložili v obravnavo vladi in nato še v sprejem državnemu zboru, so še dodali z ministrstva.