c S
Ob ugodnih gospodarskih razmerah lani rast vrednosti borznih družb 21.05.2019 15:13 Ljubljana, 21. maja (STA) - Ugodne gospodarske razmere so se lani odrazile tudi na domačem kapitalskem trgu, tržna kapitalizacija finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, se je namreč povečala. Kljub temu število vrednostnih papirjev na borzi še naprej pada, tudi na račun prevzemov, katerih je bilo v letu 2018 kar precej.

Konec leta 2018 so bili na borzo v Ljubljani uvrščeni vrednostni papirji 41 izdajateljev, na novo pa se je začelo trgovati z dvema - delnicami NLB ter obveznicami Gen-I. Kljub temu se število vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, iz leta v leto zmanjšuje, saj se izdajatelji s trga umikajo, na primer po konsolidaciji lastništva, novi pa se za vstop na slovenski trg kapitala redko odločajo, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zapisala v poročilu o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018.

V prizadevanjih, da bi spremenila zavedanje slovenskih izdajateljev o pomembnosti kapitalskega trga, je tako ATVP lani izvajala pilotni program podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo.

Tržna kapitalizacija finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, je konec leta 2018 znašala 33,37 milijarde evrov, kar je 12,51 odstotka več kot leto prej. Večji del tega zneska predstavljajo obveznice (27,02 milijarde evrov), medtem ko je bila tržna vrednost vseh delnic skupaj 6,35 milijarde evrov.

Vendar se je obseg prometa v primerjavi z letom 2017 zmanjšal, in sicer za 2,91 odstotka na 337,32 milijona evrov. Večji del tega zneska predstavljajo delnice. Malenkost se je znižal tudi indeks najpomembnejših delnic Ljubljanske borze SBI TOP - za 0,18 odstotka na 805,06 točke.

Iz trgovanja na Ljubljanski borzi se je lani umaknilo sedem delnic in ena obveznica. Med njimi je bila delnica Gorenja, ki jo je spomladi kupila kitajska družba Hisense ter jeseni iztisnila še preostale male delničarje. Z delnicami gorenjskega proizvajalca bele tehnike se je zadnjič trgovalo na borzi 2. novembra 2018.

Na prevzemnem področju je bilo tudi leto 2018 precej aktivno, ugotavlja ATVP. V skladu z določbami zakona o prevzemih je bilo namreč izvedenih in uspešno končanih skupaj 15 prevzemnih ponudb.

Vlagatelji so imeli lani na voljo 100 slovenskih vzajemnih skladov, ki jih je konec leta upravljalo šest domačih družb za upravljanje. Ta številka je za eno nižja kot leto prej, saj se je lani nadaljevala konsolidacija na tem področju in je z opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov prenehala še ena družba za upravljanje.

Premoženje vseh vzajemnih skladov skupaj je konec leta 2018 znašalo 2,478 milijarde evrov, kar je 187 milijonov evrov manj kot leto pred tem. Zmanjšanje te vrednosti na ATVP pripisujejo večinoma negativnemu obratu na svetovnih borzah ob koncu leta 2018, v manjši meri pa tudi neto odlivu sredstev, ki smo mu bili priča prvič po letu 2013. Ob tem na agenciji z obžalovanjem ugotavljajo, da se je delež vrednostnih papirjev domačih izdajateljev v portfeljih vzajemnih skladov tudi lani zmanjšal.

Sicer pa je v letu 2018 dogajanje na domačem kapitalskem trgu najbolj zaznamovala prenova pravnega okvira opravljanja investicijskih storitev in poslov. Nova ureditev je na trgu finančnih instrumentov vzpostavila višje standarde, ki prinašajo večje varstvo vlagateljev, boljši nadzor nad trgovanjem s finančnimi instrumenti in večjo preglednost trga, je zadovoljna ATVP.