c S
GZS bo tudi naslednji dve leti predsedoval Boštjan Gorjup 21.05.2019 15:13 Ljubljana, 21. maja (STA) - Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na današnji ustanovni seji v Ljubljani za predsednika zbornice za prihodnji dve leti znova izvolila Boštjana Gorjupa, sicer direktorja družbe BSH Hišni aparati. Za njegovo imenovanje je glasovalo 69 članov, proti jih je bilo sedem.

Gorjup je pred glasovanjem skupščini predstavil svojo vizijo. Kot je dejal, mora biti zbornica učinkovit zastopnik gospodarstva, to pa je lahko le, če ima dobre temelje.

Sam bo na podlagi izkušenj gradil na konstruktivnih, pozitivnih pristopih do zaposlenih v hiši ter vseh deležnikov v družbi - vlade, sindikatov in ostalih delodajalskih združenj, se je zavezal.

Med fokusi za obdobje 2019-2021 je izpostavil internacionalizacijo, kadre, davke, strateške usmeritve, dodano vrednost in notranje zadeve GZS.

V okviru internacionalizacije se bo zavzemal za ukrepe v smeri proti 50 milijardam evrov izvoza, potem ko je izvoz lani dosegel 40,7 milijarde evrov.

Ko gre za kadre, bodo po njegovih besedah pomembni blaženje kadrovske vrzeli skozi podaljševanje delovne aktivnosti, sprejem politike priseljevanja in večje prilagajanje šolskega sistema potrebam trga dela.

Kot je dejal predsednik GZS, bodo potrebne tudi nadaljnje davčne razbremenitve dela.

Med strateškimi usmeritvami je navedel sprejem racionalnega in naprednega socialnega sporazuma in pripravo vzdržnega energetskega koncepta.

V povezavi z dodano vrednostjo je predlagal krepitev raziskav in razvoja. Želi si, da bi dodana vrednost na zaposlenega z lanskih 44.400 evrov do leta 2025 poskočila na 60.000 evrov. Povprečna bruto plača naj bi medtem z lanskih 1650 evrov do leta 2025 zrasla na 2000 evrov.

Gorjup pa se bo še naprej posvečal tudi notranjim zadevam zbornice. V tej luči si bo prizadeval za ohranitev pozitivnega finančnega poslovanja GZS, krepitev ugleda zbornice kot konstruktivnega socialnega partnerja in razvijanje Dimičeve 13, torej poslopja zbornice, v stavbo za promocijo slovenskega gospodarstva.

Gorjup je bil danes izvoljen za drugi dveletni mandat na čelu zbornice. Sicer je že 19 let zaposlen v koncernu BSH, večino časa zaseda vodstvene položaje tako doma kot v tujini. Je direktor tovarne BSH v Nazarjah, ki je v Sloveniji med največjimi izvoznimi industrijskimi družbami. Za svoje delo je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, priznanje mladi manager in priznanje manager leta.

Skupščina je danes izvolila tudi svojega predsednika in nadzorni odbor GZS. Predsednik skupščine je postal Dimitrij Zadel (Luka Koper), člani nadzornega odbora pa David Bratovž (Krka), Marko Cvetko (Cinkarna Celje), Janez Bijol (Bijol), Igor Smrajec (Trinet) in Danica Kos (Audit & CO).