c S
Aprila manj gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe 20.05.2019 11:13 Ljubljana, 20. maja (STA) - V aprilu je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 16 odstotkov manj gradbenih dovoljenj kot v marcu, investitorji so načrtovali gradnjo 252 stanovanj. Več pa je bilo izdanih dovoljenj za nestanovanjske stavbe, in sicer je bila rast na mesečni ravni 15-odstotna, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Aprila je bilo izdanih 441 gradbenih dovoljenj ali eno manj kot v marcu. Gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo 186 ali 16 odstotkov manj, gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe pa 255 ali 15 odstotkov več kot v mesecu prej.

Celotna površina načrtovanih stavb bo merila 123.502 kvadratnih metrov, kar je odstotek več od načrtov v marcu. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo za 14 odstotkov manjša, površina nestanovanjskih stavb pa za 17 odstotkov večja.

Aprila je bilo 98 odstotkov gradbenih dovoljenj izdanih za novogradnje, dva odstotka pa za spremembo namembnosti. Gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo izdanih prav toliko kot v prejšnjem mesecu, v primerjavi z aprilom lani pa jih je bilo za 11 odstotkov manj. Površina predvidenih novih gradenj je bila za dva odstotka manjša kot v prejšnjem mesecu in za 12 odstotkov manjša kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v aprilu, je bila predvidena gradnja 252 stanovanj. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 170 stanovanj (17 odstotkov manj kot v prejšnjem mesecu), v večstanovanjskih stavbah pa 82 stanovanj (26 odstotkov manj kot v prejšnjem mesecu). Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 163 kvadratnih metrov, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 89 kvadratnih metrov.

V aprilu izdana gradbena dovoljenja predvidevajo za 20 odstotkov manj gradenj novih stanovanj kot v marcu in za devet odstotkov več kot v aprilu lani. Njihova površina naj bi bila za 14 odstotkov manjša kot v predhodnem mesecu in za dva odstotka manjša kot v četrtem mesecu lanskega leta.

Največ stanovanj je bilo aprila načrtovanih v podravski statistični regiji: 56 ali 22 odstotkov vseh. Naslednji po številu predvidenih gradenj stanovanj sta bili osrednjeslovenska (19 odstotkov) in koroška statistična regija (16 odstotkov).

V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu, načrtovanih manj stanovanj; najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, le dve stanovanji, še dodaja statistični urad.