c S
Za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, bo država občinam povrnila stroške 18.05.2019 07:29 Ljubljana, 17. maja (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nezakonitih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov, in sicer v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, so sporočili po končani seji.

Povračilo stroškov odstranitve odpadkov bo koordiniral in izvajal vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov.

Stroške bodo lahko povrnili na podlagi informacije policije, ki bo ob ugotovitvi lokacije in vrste odpadkov navedla, da so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, in zahtevka občine, ki bo ustrezno utemeljen in dokumentiran.

Povrnitev stroškov bo tako izvedel vladni urad, če bo v dvomu glede okvirne količine, vrste odpadkov in višine zahtevka občine, pa se bo za potrditev izplačila obrnil na ministrstvo za okolje in prostor. Finančna sredstva za odstranitev tako nezakonito odloženih odpadkov bo vlada zagotovila z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije.

Na težave z odloženimi odpadki že dalj časa opozarjajo predvsem v občinah ob meji s Hrvaško. Gre za odložena oblačila in druge odpadke, ki jih za seboj puščajo tujci, ki prehajajo mejo nezakonito. Občine pa imajo s čiščenjem dodatne stroške.