c S
Združenje Manager ob 30-letnici opozarja na spremenjeno vlogo menedžmenta 19.05.2019 07:16 Ljubljana, 18. maja (STA) - Združenje Manager danes praznuje 30-letnico. Nastalo je z željo, da se v gospodarstvu uveljavijo znanje, strokovnost in učinkovitost, ne pa družbenopolitična primernost. Ob jubileju opozarja na prizadevanja za spremenjeno vlogo menedžmenta, profesionalno, etično vodenje, večjo uravnoteženost spolov in sklenitev družbenega dogovora za blaginjo vseh.

Zgodba združenja se je začela 18. maja 1989 z ustanovnim zborom Društva poslovodnih delavcev Slovenije, ki se ga je udeležilo približno 250 ljudi, je za STA spomnila aktualna izvršna direktorica združenja Saša Mrak. Kot je povedala, so se menedžerji tedaj zbrali z željo po vzpostavitvi čim bolj strokovnega menedžmenta, razvoju korporativnega upravljanja in napredku. "To je tisto, kar zaznamuje naše aktivnosti v vseh teh 30 letih," je dodala.

Kot je tudi izpostavila, je šel menedžment v zadnjih 30 letih v svetu skozi obdobje velikih sprememb, v Sloveniji "morda še toliko bolj, ker smo šli čez zelo intenzivno tranzicijsko obdobje".

In združenje ob obletnici posebej izpostavlja prav spreminjajočo se vlogo menedžmenta. Kot ocenjuje, temeljno poslanstvo menedžerja sicer ostajajo dobri poslovni rezultati, rast in razvoj podjetja, a mora na drugi strani skrbeti za razvoj človeškega kapitala, zavzetost in opolnomočenost zaposlenih.

"Menedžerji in podjetniki morajo danes znati ustvariti organizacijo odgovornih, zavzetih in opolnomočenih posameznikov, ki znajo razmišljati strateško in delati avtonomno. Le tako lahko dosegamo višjo produktivnost, pri kateri zaostajamo 20 odstotkov za evropskim povprečjem, ustvarjamo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in posledično višjimi plačami," je odločna Mrakova.

Ključne kompetence menedžmenta prihodnosti, kot jih med drugim definira Svetovni gospodarski forum (WEF), so tako reševanje kompleksnih težav, kritično razmišljanje, ustvarjalnost, upravljanje s človeškim kapitalom, koordiniranje, čustvena inteligenca, presojanje in sprejemanje odločitev, storitvena usmerjenost, pogajalske veščine ter kognitivna fleksibilnost.

Združenje si v tej luči dodatno prizadeva za profesionalno, etično vodenje. Ker Slovenija potrebuje čim več sposobnih menedžerjev, ki delujejo v skladu z etičnimi načeli, bo nadaljevalo z izobraževanji, prenosi dobrih praks, izpostavljanjem dobrih zgledov, je naštela izvršna direktorica.

"Obdobje zadnje ekonomske krize, ki ga je zaznamovalo nekaj izjemno slabih praks, izkoriščanja pozicije moči posameznikov, se v naši družbi ne sme ponoviti. Združenje je tovrstna dejanja vedno obsojalo in jih bo tudi v prihodnje," je napovedala.

Poleg tega se v združenju še vedno zavzemajo za večjo uravnoteženost spolov na vodstvenih mestih v podjetjih. Ženske znotraj Združenja Manager so se združile že leta 1990, sekcija menedžerk pa je lani, ko je prvič v zgodovini dobila podporo upravnega odbora združenja za zakonsko reševanje tega vprašanja, še okrepila prizadevanja za spodbujanje uravnoteženosti.

To je nujno potrebno, saj je WEF ugotovil, da bomo ob trenutni hitrosti za premostitev vrzeli med spoloma potrebovali 100 let, je izpostavila Mrakova. Tako mednarodna kot domača praksa namreč kažeta, da zgolj priporočila ne prinašajo rezultatov.

Združenje je ponosno tudi na svojo januarsko pobudo za sklenitev družbenega dogovora za blaginjo vseh. Z njo želi spodbuditi odgovornost gospodarstva, zaposlenih in države, da bi dosegli skupni cilj - blaginjo za vse. Gospodarstvo mora skrbeti za rast produktivnosti, dodane vrednosti in posledično za višje plače, zaposleni za vseživljenjsko izobraževanje, država pa za okolje, ki spodbuja razvoj in krepi vladavino prava.

Danes je v združenju skoraj 1200 članov srednjega in najvišjega menedžmenta, pa tudi številni podjetniki. Prihodki njihovih podjetij predstavljajo tretjino prihodkov slovenskega gospodarstva.

30. obletnico bo obeležilo 29. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.