c S
Demografski sklad je nujen, a potrebni bodo še drugi ukrepi 19.05.2019 07:16 Ljubljana, 18. maja (STA) - Demografski sklad ne bo v celoti razbremenil proračuna, prav tako po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vojmirja Urlepa ne bo mogel sam pokriti strmo naraščajočih pokojninskih izdatkov, zato bodo potrebni še drugi ukrepi. V pogovoru je med drugim izpostavil "prevetritev" strategije upravljanja državnega premoženja.

Prevetritev strategije upravljanja državnega premoženja je, kot je izpostavil Urlep, zapisana v koalicijskem programu. "Potrebna je tudi zaradi sprememb v okolju in trendov v posameznih panogah ter zaradi sprememb strukture premoženja po nekaterih večjih privatizacijah," je dejal. Dodal je, da je treba premisliti, ali so tri vrste naložb, strateške, pomembne in portfeljske, še smiselne.

"Morda je dovolj, da bi imeli zgolj razdelitev na strateške in nestrateške naložbe. To vprašanje je na mizi tudi zaradi neke druge točke koalicijskega programa, to je ustanovitve demografskega sklada," je dejal.

Demografski slad je po njegovem potreben iz več razlogov. "V pokojninski blagajni, ZPIZ, se trenutno iz prispevkov, ki so najpomembnejši vir financiranja pokojnin, nabere dobre štiri milijarde evrov. Približno milijardo evrov za pokojnine prispeva še država iz proračuna. Demografski trendi, za Slovenijo izrazito neugodni, kažejo, da se bodo potrebe na odhodkovni strani v naslednjih letih naglo povečevale, zaradi česar bo treba povečati tudi prihodke," je izpostavil.

Niti povečanje prispevnih stopenj niti povečanje deleža proračuna v tem pogledu po njegovih besedah ne prideta v poštev, prvo zaradi konkurenčnosti gospodarstva, drugo zaradi stabilnosti javnih financ. "Problem večjih prihodkov veliko držav rešuje s pomočjo demografskega sklada, treba pa se je zavedati, da sklad ne bo v celoti razbremenil proračuna in da tudi sam ne bo zadostoval za večje potrebe, zato bodo potrebni še mnogi drugi ukrepi," je izpostavil.

Na vprašanje, ali bi bil ali celo moral biti demografski sklad vsaj v delu tudi nekaj takšnega kot državni sklad, torej sklad z nalogo, da investira v tuje vrednostne papirje in kapitalske deleže ter upravlja s tem portfeljem naložb, je Urlep odgovoril, da o tem še ni bilo nikakršnega koalicijskega dogovora. Sam sicer meni, da se temu principu delovanja ne bodo mogli izogniti, "če želimo zagotoviti izpolnitev osnovnega poslanstva demografskega sklada".

Nekdanji dolgoletni predsednik uprave Leka in Kemofarmacije, je pojasnil, da bo demografski sklad bo začel delovati z določenim premoženjem, vendar bo tega glede na demografske trende moral nenehno plemenititi. "To bo lahko počel le s pametno naložbeno politiko, ki ne bo mogla biti omejena le na domači prostor. Seveda pa bo tudi za naložbe veljalo, da morajo biti skrbno izbrane, varne, da ne smejo slediti zgolj cilju najvišje donosnosti in da morajo biti razpršene," je dodal.

Urlep se je v pogovoru dotaknil tudi drugi tem, med drugim aktualnega stopnjevanja carinskega spora med ZDA in Kitajsko ter pripravljenosti Slovenije na morebitno novo krizo. Glede prvega je zaskrbljen, "saj ima vsako zaostrovanje, vsako uvajanje kakšnih protekcionističnih, zaščitnih ukrepov negativne posledice za mednarodno trgovino".

Slovenija je po njegovih besedah v zadnjih letih naredila veliko, da bi naslednjo krizo pričakala bolje pripravljena. Je pa na drugi strani država dandanes bolj zadolžena, zaradi česar je ena od pomembnih usmeritev te vlade, ko gre za javne finance, čim hitrejše razdolževanje. "Pri tem smo zdaj med državami EU v samem vrhu. Na vprašanje, ali smo pripravljeni dovolj, pa je seveda nemogoče odgovoriti. To bomo videli šele, če in ko bo do krize prišlo," je med drugim še povedal Urlep.