c S
Ljubljanski svetniki o 4,2-milijonski injekciji za dokončanje stanovanjskih projektov 20.05.2019 07:38 Ljubljana, 20. maja (STA) - Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji odločali o 4,2-milijonskem povečanju kapitala občinskemu stanovanjskemu skladu. Z dodatnimi sredstvi želi občina skladu omogočiti zaključek projektov v Polju, na Brdu, Zarnikovi in Pečinski ulici, kjer bo zraslo več kot 250 novih najemnih stanovanj, izhaja iz gradiva za današnjo sejo.

Sredstva bodo namenjena zaključevanju izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa v Polju s 64 stanovanjskimi enotami, nadaljevanju izgradnje soseske Brdo 2 s 174 stanovanji, zaključili bodo tudi manjši projekt na Zarnikovi ulici ter gradnjo stanovanjske stavbe na Pečinski ulici, kjer bo šest stanovanjskih enot.

Sklad bo lahko z dokapitalizacijo in dodatnim zadolževanjem uresničeval projekte še za okoli 1500 novih najemnih stanovanj, s čimer želijo v Ljubljani zmanjšati primanjkljaj najemnih stanovanj.

Svetniki bodo danes med drugim obravnavali tudi osnutek odloka o poimenovanju trga in parka. Ob praznovanju 100-letnice priključitve Prekmurja matičnemu narodu bo Ljubljana, če bodo svetniki osnutek in nato predlog podprli, bogatejša za Prekmurski trg, ki ga na zahodu omejujejo stolpnica republiškega stanovanjskega sklada, na jugu Poljanska cesta in na severu Poljanski nasip.

Uradno ime naj bi dobil tudi spominski park 7. septembra. Predlagatelj imena je Četrtna skupnost Posavje, ki za obstoječi park to ime že uporablja. Park na zahodu omejujejo Čerinova ulica, na jugu Ulica 7. septembra, na severu ograjeno gostišče Ruski car s teniškimi igrišči in na vzhodu Dunajska cesta.