c S
Gen-I lani z nekaj slabšimi rezultati, a nad večletnim povprečjem 17.05.2019 11:50 Krško, 17. maja (STA) - Ponudnica električne energije ter zemeljskega plina Gen-I je lani ustvarila nekaj manj kot 2,4 milijarde evrov prihodkov, kar je pol odstotka manj kot leto prej. Čisti dobiček se je zmanjšal za 4,1 odstotka na 12,9 milijona evrov. Rezultati so precej nad povprečjem predhodnih štirih let.

Predsednik uprave Gen-I Robert Golob je z lanskim poslovanjem družbe zadovoljen. "Skupina Gen-I ostaja zgodba o uspehu s trdnimi temelji za prihodnost. Smo ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu," je zapisal v letnem poročilu za leto 2018, katerega izvleček je danes objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Skupina Gen-I, ki jo sestavljajo družba Gen-I in njenih 16 hčerinskih družb, je konec lanskega decembra zaposlovala 403 ljudi. Navzoča je v 22 državah, kjer je lani prodala 47,4 teravatne ure električne energije ter dodatno še 27,4 teravatne ure prek terminskih finančnih pogodb.

Od lastniških sprememb konec leta 2016 je matična družba Gen-I v polovični lasti dveh družbenikov, in sicer Gen energije in Gen-EL naložbe. Predsednik uprave je prepričan, da je pred nami desetletje energetske revolucije, v katerem se bo stara energetika s centraliziranimi, velikimi energetskimi objekti umikala novi.

"Prihodnost brezogljične družbe so razpršeni obnovljivi viri, elektro mobilnost, prilagodljiv odjem, učinkovita raba energije, digitalizacija in elektrifikacija vsega," je Golob zapisal v letnem poročilu in dodal, da želi skupina Gen-I tudi sama aktivno prispevati h kreiranju uspešnih zgodb na poti v brezogljično prihodnost in čisto okolje za prihodnje generacije.