c S
Abanka v denarju in delnicah Save Re za dividende 66,7 milijona evrov 17.05.2019 09:58 Ljubljana, 17. maja (STA) - Skupščina Abanke je v četrtek sklenila, da za izplačilo dividend nameni 66,7 milijona evrov. Pri tem bo država kot edini delničar skladno z lastnim nasprotnim predlogom del za dividende namenjenih sredstev v višini 11,1 milijona evrov izplačala s prenosom delnic Save Re, preostanek v višini 55,6 milijona evrov pa v denarju.

Višina bilančnega dobička, namenjenega za izplačilo dividend, tako ostaja takšna, kot sta jo predlagala uprava in nadzorni svet banke, država oz. v njenem imenu SDH pa je z nasprotnim predlogom iztržila nekoliko drugačno razdelitev.

Tako bo Abanka 11,1 milijona evrov izplačala z nedenarnimi sredstvi banke, s prenosom 655.000 delnic Save Re po njihovi pošteni vrednosti oz. po 17 evrov za delnico, kar predstavlja tržno vrednost delnice ob zaključku trgovanja na Ljubljanski borzi na dan 9. maj letos.

Delnice Save Re predstavljajo 3,8-odstotni delež v lastništvu te družbe, Abanka pa se s prenosom delnic na državo umika iz neposrednega lastništva Save Re.

Dividende bodo izplačane 24. maja, dan kasneje, kot sta to sprva predlagala uprava in nadzorni svet banke.

Preostanek bilančnega dobička za lani v višini 21,5 milijona evrov bo medtem ostal nerazporejen, izhaja iz skupščinskih sklepov, ki jih je danes na spletni strani Ljubljanske borze objavila Abanka, ki jo vodi Jože Lenič.

Lani je Abanka državi izplačala za 42,6 milijona evrov dividend, leto pred tem pa 69 milijonov. Letos je skupščina odločitev glede izplačila dividend sprejela v odločilnih trenutkih za prodajo tretje največje banke v državi.

Država ima namreč še nekaj več kot mesec dni časa, da izpolni obljubo o prodaji Abanke, ki jo je dala Evropski komisiji v zameno za odobritev državne pomoči banki v okviru obsežne sanacije konec 2013 in v začetku 2014. Neuradno naj bi ponudbe za njo oddale in do konca aprila zvišale tri banke, in sicer Nova KBM, OTP in AIK banka.

Prvotne ponudbe, ki so se gibale nekoliko pod 400 milijoni evrov, naj bi izboljšali vsi trije interesenti, med njimi naj bi največ ali okoli 480 milijonov evrov po pisanju časnika Večer ponudila AIK banka oz. njena MK Grupa v lasti poslovneža Miodraga Kostića.

Skupščina Abanke je sicer v četrtek tudi podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, se seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju banke za lani, soglašala pa je tudi s sklenitvijo darilne pogodbe med Abanko in Narodno galerijo, s katero bo banka galeriji podelila umetniška dela iz svoje zbirke v skupni knjigovodski vrednosti (na dan 31. marec letos) slabih 216.000 evrov.

Abanka, ki je lani ustvarila 66,7 milijona evrov čistega dobička oz. 56,6 odstotka več kot leto prej, je leta 2015 nastala z združitvijo Abanke Vipa in Banke Celje. Takrat se je zavihtela na drugo mesto med bankami v Sloveniji, a jo je nato po konsolidaciji pripojenih Poštne banke Slovenije in KBS, nekdanje Raiffeisen banke, prehitela Nova KBM.