c S
Inšpektorji še vedno opažajo velik delež nedovoljenih gradenj 17.05.2019 05:30 Ljubljana, 16. maja (STA) - Gradbeni inšpektorji ugotavljajo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih objektov še vedno zelo visok. V akciji, ki so jo izvedli med 1. februarjem in 1. aprilom, so ugotovili kar 83 nedovoljenih objektov, vendar vsi postopki še niso končani, zato se utegne ta številka še povečati.

Akcija gradbene inšpekcije Inšpektorata RS za okolje in prostor je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj v zvezi s tistimi objekti, za katere so prejeli prijave. Sodelovalo je 55 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 469 inšpekcijskih nadzorov in 119 zaslišanj, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Inšpektorji so preverjali, ali se gradnje objektov izvajajo na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj oziroma skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem. Če so ugotovili nedovoljen objekt, so izrekli ukrep, in sicer so odprli 362 postopkov, od tega 354 upravnih inšpekcijskih postopkov in osem prekrškovnih postopkov. V slednjih so izrekli za skupaj 6500 evrov glob.

Od 354 upravnih inšpekcijskih postopkov je doslej že končanih 134. Pri tem je bilo ugotovljenih kar 83 nedovoljenih objektov, za katere so odredili ustavitev gradnje, prepoved uporabe objekta ali pridobitev spremenjenega gradbenega dovoljenja. V 63 odstotkih uvedenih postopkov pa še ni odločeno oziroma ugotovitveni postopek še poteka, zato je pričakovati, da bo odstotek ugotovljenih nedovoljenih objektov po dokončanju vseh upravnih zadev bistveno višji, pravijo na ministrstvu.

V primeru lažjih nepravilnosti so inšpektorji le opozorili na takšne ugotovitve, teh primerov je bilo 12.