c S
V DZ napovedana večurna razprava o plačnem sistemu javnega sektorja 17.05.2019 05:29 Ljubljana, 16. maja (STA) - Državni zbor bo petkovo izredno sejo namenil razpravi o obstoječem enotnem plačnem sistemu v javnem sektorju. Sejo so predlagali v SDS, kjer želijo, da vlada pripravi analizo sistema in med drugim preuči tudi možnost izločitve zdravstva in vojske iz sistema. Na vladni strani temu niso naklonjeni in svarijo pred posledicami.

Poslanka SDS Jelka Godec je v četrtek na matičnem odboru, na katerem so sicer njihov predlog priporočila zavrnili, pojasnila, da enotni plačni sistem javnega sektorja povzroča nezadovoljstvo, zlasti pri nagrajevanju zaposlenih, ki so produktivnejši in bolj obremenjeni. Po njenih besedah je največ teh težav v zdravstvu in obrambi, kjer specifične naloge niso pravilno ovrednotene.

Na vladni strani priznavajo, da so v sistemu pomanjkljivosti in so potrebne spremembe, a menijo, da je treba sistem popraviti za vse. Pri tem opozarjajo, da je usklajevanje sprememb plačnega zakona predvideno, vladna in sindikalna stran pa sta se dogovorili o časovnici, po kateri bodo v prvi fazi do konca tega meseca izmenjali poglede na to, kaj je v sistemu treba spremeniti. Prav tako do 30. maja naj bi bila pripravljena tudi analiza kariernih napredovanj.

Izstopom posameznih poklicnih skupin iz enotnega plačnega sistema na vladni strani niso naklonjeni. Prepričani so, da bi dvig plač v posamezni skupini, tudi če bi izstopila iz enotnega plačnega sistema, povzročil spiralo zahtev ostalih, kot se je to dogajalo pred uvedbo enotnega sistema. Bi pa v tem primeru sistem postal manj transparenten, ogrozili bi tudi njegovo finančno obvladljivost, svarijo na vladni strani.

Po letih varčevanja in krčenja sredstev so se sicer plače v javnem sektorju v zadnjih letih zvišale, med tistimi, ki beležijo višje dvige so tudi skupine, za katere SDS predlaga razmislek o izstopu iz plačnega sistema.

Po podatkih informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) so se povprečne plače zdravnikov in zobozdravnikov, izračunane na podlagi števila opravljenih ur, v obdobju od leta 2015 - 2018 v povprečju povišale za 11,8 odstotka. Zdravniki in zobozdravniki so pridobili v povprečju dva plačna razreda, po podatkih iz decembra 2018 pa je bilo v najvišjem, 57. plačnem razredu, od skupaj 6628 zdravnikov 2348.

V vojski so bile lani v primerjavi z letom 2015 povprečne plače višje za okoli 25 odstotkov. Upoštevajoč le zaposlene v petem tarifnem razredu (srednješolska izobrazba), so se jim plače v tem času dvignile za približno 23 odstotkov; povprečna plača teh vojakov z vsemi dodatki je v letu 2015 znašala 1513 evrov bruto, v prvem polletju lani 1870. V obdobju 2015-2019 so zaposleni v vojski v povprečju pridobili 4,7 plačnega razreda.

Povprečna plača v policiji, prav tako na podlagi opravljenih ur, je bila leta 2018 za 12 odstotkov višja kot leta 2015. Policisti so od takrat v povprečju pridobili 5,5 plačnega razreda. Z vladno stranjo se pogajajo o spremembah kariernega sistema, v stavkovnem sporazumu pa so se dogovorili tudi za dodatnih 15 milijonov evrov za projekt varovanja schengenske meje. Dodatek iz tega naslova je v marcu prejelo 7483 od skupno 8132 zaposlenih v policiji in 329 od skupno 581 javnih uslužbencev na notranjem ministrstvu.

Kot so pojasnili na ministrstvu, je zaradi povečanega števila ilegalnih prehodov meje tudi aktivnosti, ki jih je treba opraviti tako v policiji kot na ministrstvu, več, zato je število prejemnikov dodatka temu primerno. Povečan obseg dela iz tega naslova pa dejansko dobijo tisti javni uslužbenci, ki se s to problematiko ukvarjajo in opravljajo naloge v okviru projekta varovanja schengenske meje.

Niso pa vlada in policisti še rešili zapleta glede različnega razumevanja, ali so v omenjenih 15 milijonov evrov za projekt vključeni tudi stroški delodajalca, saj sindikati menijo, da bi za te stroške morali zagotoviti dodatna sredstva. Potem ko so bila februarja ob plači za januar policistom izplačana ta sredstva po principu, ki ga zagovarja sindikalna stran, v marcu za februarsko plačo pa po principu, ki ga zagovarja vladna stran, je notranji minister Boštjan Poklukar odredil revizijo. Ta je po navedbah ministrstva v sklepni fazi.